Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/329540

17.07.2024

01.01.2024 - 30.06.2024

01.01.2024 - 30.06.2024

01.01.2024 - 30.06.2024
Järvamaa, Paide linn, Roosna-Alliku alevik ja Viisu küla
Esitada Viisu (JA003) ja Roosna-Alliku (JA002) väljalaskme kohta heitvee seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V4, V7 ja V17 määratud tingimustele.
18.03.2024 16:17

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood JA003
Väljalaskme nimetus Viisu
Veekogu kood VEE1123801
Veekogu nimi Viisumõisa oja
Veekogumi kood Vodja_2
Veekogumi nimetus Vodja Anna-Peetri-Huuksi maantee sillast suudmeni
Analüüsi number KL2024/V143519K
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
05.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6535557, Y: 595539
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Kalev Saarsalu 1930/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 1.70 mg/l
HEL Heljum 35 3 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 20 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.38 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.60 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 23 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood JA002
Väljalaskme nimetus Roosna-Alliku
Veekogu kood VEE1123593
Veekogu nimi Allikakraav
Veekogumi kood 1123500_1
Veekogumi nimetus Pärnu lähtest Tarbja paisuni
Analüüsi number KL2024/V143520K
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
05.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6543900, Y: 597442
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Kalev Saarsalu 1930/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 8.70 mg/l
HEL Heljum 35 10 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 51 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.34 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.80 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 45 mg/l