Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/328962

17.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Järvamaa, Järva vald, Koigi ja Pärinurme küla
Esitada Päinurme (JA023) ja Koigi (JA021) väljalaskmete kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V4, V7 ja V17 määratud tingimustele.
08.02.2024 14:16

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood JA023
Väljalaskme nimetus Päinurme
Veekogu kood VEE1033300
Veekogu nimi Pendi peakraav
Veekogumi kood 1030000_2
Veekogumi nimetus Põltsamaa Ilmandu jõest Päinurme jõeni
Analüüsi number KL2024/V142408K
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
30.01.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6520062, Y: 612356
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Rein Kirilov 1931/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 4.10 mg/l
HEL Heljum 35 7 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 59 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.35 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   0.60 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   37 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood JA021
Väljalaskme nimetus Koigi
Veekogu kood VEE1125900
Veekogu nimi Neeva kanal
Veekogumi kood 1125900_1
Veekogumi nimetus Neeva
Analüüsi number KL2024/V142190K
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
23.01.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6522929, Y: 601940
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Rein Kirilov 1931/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 13 mg/l
HEL Heljum 35 23 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 76 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.30 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.50 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 52 mg/l