Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/331966

17.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald; Rakke alevik, Salla küla ja Tammiku küla
Esitada väljalaskme LV023 - Salla seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
11.03.2024 09:56

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood LV022
Väljalaskme nimetus Kase
Veekogu kood VEE1030800
Veekogu nimi Edru peakraav
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number VI24000821
Proovivõtuprotokolli number 575
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
29.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6540639, Y: 628135
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Gennadi Filippov 2432/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 7.70 mg/l
HEL Heljum 35 22 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 59 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.60 pH
SO4 Sulfaat (SO42-)   18 mg/l
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.43 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 17 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood LV023
Väljalaskme nimetus Salla
Veekogu kood VEE1024600
Veekogu nimi Salla jõgi
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number VI24000820
Proovivõtuprotokolli number 553
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
29.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6537544, Y: 637617
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Gennadi Filippov 2432/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 8.70 mg/l
HEL Heljum 35 11 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 50 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.60 pH
SO4 Sulfaat (SO42-)   18 mg/l
Pyld Üldfosfor (Püld)   0.28 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   16 mg/l