Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/328592

15.07.2024

01.04.2024 - 30.06.2024

01.04.2024 - 30.06.2024

01.04.2024 - 30.06.2024
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Noarootsi osavald, Pürksi ja Sutlapa külad
Esitada väljalaskme LA068 - Sutlepa ja LA041 - Pürksi kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
19.04.2024 14:01

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood LA068
Väljalaskme nimetus Sutlepa
Veekogu kood VEE1500002
Veekogu nimi Silma kraav (Sutlepa)
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
11.04.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6545685, Y: 476532
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2078/22
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 16 mg/l
HEL Heljum 35 26 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 83 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.20 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   7.20 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   50 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood LA041
Väljalaskme nimetus Pürksi
Veekogu kood VEE1104300
Veekogu nimi Österby peakraav (Österby oja)
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
11.04.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6540445, Y: 472543
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2078/22
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 19 mg/l
HEL Heljum 35 21 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 58 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.50 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.51 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 30 mg/l