Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/330049

14.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Parksepa alevik, Puiga küla ja Navi küla
Esitada väljalaskmete Väimela VO016, Parksepa VO017 ja Puiga VO018 kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
14.03.2024 12:03

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood VO016
Väljalaskme nimetus Väimela
Veekogu kood VEE1004700
Veekogu nimi Väiso peakraav
Veekogumi kood 1004700_1
Veekogumi nimetus Väiso
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
06.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6420198, Y: 679560
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Olev Elmik
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 3.90 mg/l
HEL Heljum 35 7.20 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 44 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.30 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.60 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 15 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood VO017
Väljalaskme nimetus Parksepa
Veekogu kood VEE1004700
Veekogu nimi Väiso peakraav
Veekogumi kood 1004700_1
Veekogumi nimetus Väiso
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
06.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6421373, Y: 677261
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Olev Elmik
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 4.30 mg/l
HEL Heljum 35 6.10 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 32 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.40 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.20 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 16 mg/l
 
 
Jrk nr 3.
Väljalaskme kood VO018
Väljalaskme nimetus Puiga
Veekogu kood VEE1004610
Veekogu nimi Likkoja
Veekogumi kood 1004600_1
Veekogumi nimetus Koreli
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
19.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6410362, Y: 680415
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Olev Elmik
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 0 mg/l
HEL Heljum 35 9.20 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 0 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.30 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.25 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 10 mg/l