Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/329557

17.07.2024

01.01.2024 - 30.06.2024

01.01.2024 - 30.06.2024

01.01.2024 - 30.06.2024
Järvamaa, Paide linn, Anna ja Sargvere küla
Esitada Sargvere (JA061) ja Anna (JA066) väljalaskmete kohta heitveeseire tulemused vastavalt keskkonnaloa tabelis V4, V7 ja V17 määratud tingimustele.
18.03.2024 16:21

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood JA061
Väljalaskme nimetus Sargvere
Veekogu kood VEE1124700
Veekogu nimi Sargvere peakraav
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number KL2024/V143517K
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
05.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6529327, Y: 598145
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Rein Kirilov 1931/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 2.10 mg/l
HEL Heljum 35 2 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 24 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.56 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   1.30 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   46 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood JA066
Väljalaskme nimetus Anna
Veekogu kood pinnas
Veekogu nimi pinnas
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number KL2024/V143516K
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
05.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6541957, Y: 592449
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Rein Kirilov 1931/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 0 mg/l
HEL Heljum 35 3.70 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 33 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.40 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   2.50 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   34 mg/l