Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
KL-514140

15.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja ja Simuna alevik ningEbavere, Triigi, Aburi ja Liivaküla küla
Esitada Simuna keskuse väljalaskme kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele. Väljalaskme seire on soovitav teha, vähemalt kolm nädalat enne kohustuse tähtaja saabumist, kui keskkonnaloas ei ole määratud kindlat aega.
20.03.2024 09:09

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood LV221
Väljalaskme nimetus Simuna keskuse
Veekogu kood VEE1023709
Veekogu nimi Nimi teadmata
Veekogumi kood 1023700_1
Veekogumi nimetus Pedja lähtest Karaski ojani
Analüüsi number VI24000957
Proovivõtuprotokolli number 571
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
07.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6547044, Y: 637721
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Gennadi Filippov 2432/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 3.30 mg/l
HEL Heljum 35 0 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 0 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.40 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.50 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 8.20 mg/l