Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/330200

15.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Rapla maakond, Kehtna vald, Järvakandi alev
Esitada väljalaskme Järvakandi (RA004) kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
14.03.2024 09:35

Väljalaskme omaseire

Märkused
Read on täidetud, aga programm annab vea
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood RA004
Väljalaskme nimetus Järvakandi
Veekogu kood VEE1113101
Veekogu nimi Vihakuoja
Veekogumi kood 1113100_1
Veekogumi nimetus Nurtu lähtest Kõnnu jõeni
Analüüsi number KL2024/V143245K
Proovivõtuprotokolli number KH24/05
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
27.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6514775, Y: 546588
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Rekmar Vaarma 1985/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur 7.50
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 2.40 mg/l
HEL Heljum 35 2 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 46 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.40 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.70 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 15 mg/l