Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/329421

17.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Järvamaa, Järva vald, Imavere ja Käsukonna küla
Esitada Imavere (JA081) ja Käsukonna (JA080) väljalaskmete kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V4, V7 ja V17 määratud tingimustele.
18.03.2024 16:13

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood JA081
Väljalaskme nimetus Imavere
Veekogu kood VEE1131667
Veekogu nimi Nimi teadmata
Veekogumi kood 1131600_1
Veekogumi nimetus Navesti Järavere ojani
Analüüsi number KL2024/V142189K
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
23.01.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6511707, Y: 601629
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Rein Kirilov 1931/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 16 mg/l
HEL Heljum 35 30 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 83 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.40 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.84 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 41 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood JA080
Väljalaskme nimetus Käsukonna
Veekogu kood VEE1126200
Veekogu nimi Tammeküla oja
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number KL2024/V143509K
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Terviseamet
Proovivõtu aeg
05.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6518790, Y: 600930
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Rein Kirilov 1931/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 9.10 mg/l
HEL Heljum 35 7.70 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 57 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.70 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   5.10 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   28 mg/l