Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/325839

17.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Põlvamaa, Põlva vald, Mooste alevik, Kauksi küla
Esitada Kauksi ja Mooste reoveepuhastite kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
26.03.2024 08:45

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood PO112
Väljalaskme nimetus Kauksi
Veekogu kood VEE1049500
Veekogu nimi Lutsu jõgi
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
07.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6443256, Y: 689937
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2038/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 6.60 mg/l
HEL Heljum 35 12 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 31 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.30 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   0.20 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   8 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood PO113
Väljalaskme nimetus Mooste
Veekogu kood VEE1050205
Veekogu nimi Nimi teadmata
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
07.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6451609, Y: 687912
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2038/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 4.20 mg/l
HEL Heljum 35 7.40 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 16 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.40 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.16 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 6.70 mg/l