Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.KKL.TM-148737

15.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Lohkva koostootmisjaam
Vastavalt tabelis V7 sätestatud nõuetele.
26.03.2024 11:42

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood TM351
Väljalaskme nimetus Anne biotiigid
Veekogu kood VEE1023600
Veekogu nimi Emajõgi
Veekogumi kood  
Veekogumi nimetus  
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
12.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6472700, Y: 663105
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 1926/21
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 3 mg/l
HEL Heljum 15 9.70 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 23 mg/l
NAF Naftasaadused 1 0.02 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)   7.20 pH
SO4 Sulfaat (SO42-)   65 mg/l
Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 3.20 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10 4.60 mg/l