Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/331040

17.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.01.2024

01.01.2024 - 31.01.2024
Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
Esitada Põltsamaa linna reoveepuhasti väljalasu kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
01.02.2024 09:47

Väljalaskme omaseire

Märkused
Põltsamaa ajutine väljalase (JO003A) kustutatud, sest ajutiselt kehtestatud piirnormid enam ei kehti ning toimuks kohustatud väljade dubleeritud täitmine.
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood JO003
Väljalaskme nimetus Põltsamaa
Veekogu kood VEE1030000
Veekogu nimi Põltsamaa jõgi
Veekogumi kood 1030000_3
Veekogumi nimetus Põltsamaa Päinurme jõest suudmeni
Analüüsi number TA24000238
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
19.01.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6502020, Y: 615388
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2308/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Ajas keskmistatud
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 3 mg/l
HEL Heljum 15 3.30 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 32 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.50 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.34 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 6.40 mg/l