Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/331040

17.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.03.2024 - 31.03.2024

01.03.2024 - 31.03.2024
Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
Esitada Põltsamaa linna reoveepuhasti väljalasu kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
19.03.2024 16:30

Väljalaskme omaseire

Märkused
Ajutine väljalask kustutatud, sest enam ei kehti.
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood JO003
Väljalaskme nimetus Põltsamaa
Veekogu kood VEE1030000
Veekogu nimi Põltsamaa jõgi
Veekogumi kood 1030000_3
Veekogumi nimetus Põltsamaa Päinurme jõest suudmeni
Analüüsi number TA24001031
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
08.03.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6502020, Y: 615388
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2308/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Ajas keskmistatud
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 3 mg/l
HEL Heljum 15 2.40 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 22 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.70 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.20 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 11 mg/l