Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/331387

15.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Rapla maakond Kohila alev, Prillimäe, Salutaguse, Sutlema ja Hageri asumid.
Esitada väljalaskmete Hageri (RA025) ja Sutlema (RA021) kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
15.02.2024 13:35

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood RA025
Väljalaskme nimetus Hageri
Veekogu kood VEE1098300
Veekogu nimi Maidla jõgi
Veekogumi kood 1098300_1
Veekogumi nimetus Maidla
Analüüsi number EE2400279 - Heitvesi
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
06.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6558608, Y: 537650
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Nele Leitaru, atest nr 2386/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 7.80 mg/l
HEL Heljum 35 7 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 48 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.40 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   3.20 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   4.90 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood RA021
Väljalaskme nimetus Sutlema
Veekogu kood VEE1098300
Veekogu nimi Maidla jõgi
Veekogumi kood 1098300_1
Veekogumi nimetus Maidla
Analüüsi number EE24000280 - Heitvesi
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
06.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6560054, Y: 536959
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Nele Leitaru, atest.nr 2386/23
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 6.10 mg/l
HEL Heljum 35 11 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 60 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.10 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   5.30 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   39 mg/l