Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.VV/326059

14.04.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024

01.01.2024 - 31.03.2024
Põlvamaa, Kanepi vald, Saverna, Valgjärve ja Maaritsa külad
Esitada väljalaskmete Saverna(PO138) ja Valgjärve(PO135) kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele.
14.03.2024 11:10

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood PO138
Väljalaskme nimetus Saverna
Veekogu kood VEE1047900
Veekogu nimi Leevi jõgi
Veekogumi kood 1047900_1
Veekogumi nimetus Leevi Piigaste-Sulaoja maantee sillani
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
22.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6440168, Y: 661965
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Olev Elmik
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 3.80 mg/l
HEL Heljum 35 5.70 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 29 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.70 pH
Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.22 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 27 mg/l
 
 
Jrk nr 2.
Väljalaskme kood PO135
Väljalaskme nimetus Valgjärve
Veekogu kood VEE1047903
Veekogu nimi Mikumõtsa oja
Veekogumi kood 1047900_1
Veekogumi nimetus Leevi Piigaste-Sulaoja maantee sillani
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
21.02.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6441374, Y: 656663
Proovivõtja/atesteerimistõendi number Olev Elmik
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur  
Lisainfo  
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 6.90 mg/l
HEL Heljum 35 10 mg/l
KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 0 mg/l
pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6-9 7.30 pH
Pyld Üldfosfor (Püld)   2 mg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   17 mg/l