Seirearuannete register
Väljalaskme omaseire
L.KKL.HA-162843

17.02.2024

16.01.2024 - 31.01.2024

16.01.2024 - 31.01.2024

16.01.2024 - 31.01.2024
Tallinna Elektrijaam
Esitada väljalaskme kohta seire vastavalt keskkonnaloa tabelis V7 ja V17 määratud tingimustele. Väljalaskme seire on soovitav teha, vähemalt kolm nädalat enne kohustuse tähtaja saabumist, kui keskkonnaloas ei ole määratud kindlat aega.

Pidevseire (veetemperatuur (proovivõtul), pH (proovivõtul), Vooluhulk) tulemused esitada tabelina.
12.02.2024 14:51

Väljalaskme omaseire

Märkused
 
Jrk nr 1.
Väljalaskme kood TL021
Väljalaskme nimetus Tallinna Elektrijaam (kontrollkaev)
Veekogu kood VEE1092900
Veekogu nimi Väo oja
Veekogumi kood 1089200_4
Veekogumi nimetus Pirita Vaskjalalt suudmeni
Analüüsi number  
Proovivõtuprotokolli number  
Labor Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Proovivõtu aeg
31.01.2024
Proovivõtu sügavus (m)  
Proovivõtukoha L-EST X: 6589231, Y: 551492
Proovivõtja/atesteerimistõendi number 2175/22
Proovi tüüp Heitvesi
Proovi võtmise liik Üksikproov
Proovivõtu hetkel vee temperatuur 14.30
Lisainfo pH 7,4
Failid
Näitajad
Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud piir­väärtus loas (mg/l) Mõõtmistulemus Ühik
7440-38-2 Arseen (As) 0.01 0.58 µg/l
7439-97-6 Elavhõbe (Hg) 0.001 0.13 µg/l
16984-48-8 Fluoriid (F-)   0.17 mg/l
HEL Heljum 35 9 mg/l
7440-43-9 Kaadmium (Cd) 0.005 0.069 µg/l
CI Kloriid (CL)   120 mg/l
7440-47-3 Kroom (Cr) 0.05 0.56 µg/l
7440-02-0 Nikkel (Ni) 0.034 6.90 µg/l
7439-92-1 Plii (Pb) 0.014 0.17 µg/l
SO4 Sulfaat (SO42-)   200 mg/l
Sf Sulfiidid (S2-)   0 mg/l
7440-66-6 Tsink (Zn) 0.05 35 µg/l
7440-50-8 Vask (Cu) 0.015 2.40 µg/l
Nyld Üldlämmastik (Nüld)   3.30 mg/l
TOC Üldorgaaniline süsinik (TOC)   6.50 mg/l