Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/518411
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/518411
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi CorrectResult OÜ
Registrikood / Isikukood 14836481
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Vladimir Tužilkin
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tegutsemine jäätmete edasimüüjana või teiste nimel jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise korraldamine
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev  
Registreeringu kehtivuse algus 18.01.2023
Lõppemise kuupäev  
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punktide 4 ja 5 alusel.
Täiendavad nõuded  
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Edasimüüja või vahendaja tegevus

Märgi, millise tegevuse alusel soovid jäätmekäitlejana registreerimist Keskkonnaametis
Tegutsen edasimüüjana
Jah
Tegutsen vahendajana korraldades jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist
Jah
Märgi, milliste jäätmete osas tegevust kavandatakse
Ohtlikud jäätmed
Jah
Olmejäätmed
Jah
Metallijäätmed
Ei
Muud tavajäätmed
Jah