Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Kaevise tarbimise või võõrandamise luba

Loa nr
K/518635
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
aktsiaselts KIIRKANDUR
Registrikood / Isikukood
10111516
Postiaadress
Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond
Tegevus
Tegevuse algusaeg
17.02.2023
Tegevuse lõpuaeg
31.12.2023
Ehitusloa või muu tegevusloa number
1512219/10756
Kaevise tekkekohad
Tekkekoha jrk nr 1.
Katastriüksuse nr 56202:002:0524
KOV EHAK 0431
KOV nimetus Lääne-Harju vald
Tekkepõhjus Kaevis jääb üle tiigi rajamisel ehitusprojekti põhjal
Muu tekkepõhjus  
Kaevise kirjeldus Erineva terajämedusega liiv- ja kruuspinnas ning kasvupinnas.
Kogus, m³ 15 000
Muu maapõue kasutamise viis Maavarana arvele võtmata kivimi või setendi eemaldamine
Katendi kirjeldus Moreen
Katendi või mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatav maavara ning maavarana arvele võtmata kivimi või setendiga võrdväärse maavara nimetus
Maavara liik Pinnakatte maavara eramaal
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
17.02.2023
Lõppemise kpv
31.12.2023