Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Kaevise tarbimise või võõrandamise luba

Loa nr
K/518779
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Andres Tiko
Registrikood / Isikukood
38411070219
Postiaadress
Herne tn 24d-9, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tegevus
Tegevuse algusaeg
15.03.2023
Tegevuse lõpuaeg
30.09.2023
Ehitusloa või muu tegevusloa number
Ehitusluba nr. 2211271/22899
Kaevise tekkekohad
Tekkekoha jrk nr 1.
Katastriüksuse nr 78401:110:1950
KOV EHAK 0784
KOV nimetus Tallinn linn
Tekkepõhjus
Muu tekkepõhjus Olemasoleva ehitise laiendamine/süvendamine
Kaevise kirjeldus liiv
Kogus, m³ 70
Muu maapõue kasutamise viis Maavarana arvele võtmata kivimi või setendi eemaldamine
Katendi kirjeldus Liiv
Katendi või mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatav maavara ning maavarana arvele võtmata kivimi või setendiga võrdväärse maavara nimetus
Maavara liik Pinnakatte maavara eramaal
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
09.03.2023
Lõppemise kpv
30.09.2023