Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/516798
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/516798
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Eesti Keskkonnateenused AS
Registrikood / Isikukood 10277820
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Helen Sõmerik
Kontaktisiku telefon 5284490
Kontaktisiku e-post helen.somerik@keskkonnateenused.ee
Tegevusvaldkond Kohaliku omavalitsuse üksusele korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine
Veo piirkond Jõgeva maakond
Korraldatud jäätmeveo (KOJV) piirkond Mustvee
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 01.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus 01.11.2022
Lõppemise kuupäev 30.04.2027
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 6 ja esitatud taotluse 31.08.2022 T-RJÄ/1014504 alusel.
Täiendavad nõuded Registreeringuga nr RE.JÄ/516798, kehtivusega kuni 30.04.2027, antakse ettevõttele õigus vedada Mustvee valla jäätmeveopiirkonnas (Tiheasustusaladeks on Mustvee linn, Avinurme alevik, Lohusuu alevik ja tihedamalt asustatud osa Kasepää piirkonnast (Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade Peipsi järve poolne osa. Ülejäänud valla territoorium loetakse hajaasustusalaks) alates 01.11.2022 segaolmejäätmeid (20 03 01), paberi - ja kartongijäätmeid (20 01 01), biolagunevad köögi- sööklajäätmeid (20 01 08), biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid (20 02 01), suurjäätmeid (20 03 07) korraldatud jäätmeveo raames.
Registreeringu väljastamise aluseks jäätmeseadus § 98 prim 7 lg 2 p 6, § 98 prim 8 lg 2, ettevõtte taotlus, Mustvee Vallavolikogu 31.03.2021 määrus nr 5 „Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri“, Mustvee Vallavalitsuse 19.07.2022 korraldus nr 308 „Riigihanke "Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Mustvee vallas"“, ning ettevõttega 12.08.2022 sõlmitud hankeleping (Lisa 1 Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioonileping; Lisa 1 – tehniline kirjeldus).
Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingus punktis 3 sätestab, et segapakendite (15 01 06) osas ei anta jäätmevedajale ainuõigust. Seetõttu ei kanta segapakendite kogumist korraldatud jäätmeveo registreeringule. Ettevõte saab vedada segapakendeid (15 01 06), maakonda hõlmava registreeringu alusel.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Reet Siilaberg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Jäätmete vedu

Ohtlike jäätmete veo kogus (t/a)
0
Olmejäätmete veo kogus (t/a)
100 000
Metallijäätmete veo kogus (t/a)
0
Muude jäätmete veo kogus (t/a)
 
Üldine jäätmete veo kogus (t/a)
100 000

Jäätmekäitluskoht (-kohad), kuhu jäätmed veetakse, kui isik registreeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo teenuse osutajana

Jrk nr Käitluskoha nimetus Käitluskoha kood Aadress Jäätmeliigid
Jäätmeliik
1. Paikre territoorium väljapool ladeala JTK0671854 Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed
2. Torma prügila JKK4900001 Jõgeva maakond, Mustvee vald, Võtikvere küla, Torma prügila 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed
20 03 07 - Suurjäätmed
3. Väätsa prügila JKK5100019 Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
4. Tallinna prügila JKK3700099 Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Jäätmekeskus 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
5. Iru Elektrijaam JKK3700509 Harju maakond, Maardu linn, Peterburi tee 105 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
6. Aardlapalu ümberlaadimisjaam JKK7800148 Tartu maakond, Kambja vald, Uhti küla, Aardlapalu prügila 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
20 01 01 - Paber ja kartong
20 03 07 - Suurjäätmed
7. Tähe 108 jäätmejaam JKK7800145 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 108 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
8. Luha jäätmekäitluskoht JKK7800206 Tartu maakond, Kambja vald, Uhti küla, Luha 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 03 07 - Suurjäätmed
9. Viljandi jäätmejaam JKK8400033 Viljandi maakond, Viljandi linn, Pärnu mnt 36 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
10. Vaheladu Mäepere jäätmejaamas JKK7000040 Rapla maakond, Rapla vald, Ülejõe küla, Mäepere jäätmejaam 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
11. Uikala prügila JTK0688256 Uikala küla, Toila vald, Ida-Viru maakond 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
12. Betooni 28c jäätmekäitluskoht JKK3700341 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 28c 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 03 07 - Suurjäätmed
13. Vana-Narva mnt 26 jäätmekäitluskoht JKK3700100 Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 26 20 01 01 - Paber ja kartong
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
14. Ecobio Maardu käitlustehas JKK0900258 Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 26 20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed
15. Umbsaare ümberlaadimisjaam JKK8600038 Võru maakond, Võru vald, Umbsaare küla, Jäätmekeskuse 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
16. Rakvere Rägavere tee 44 ümberlaadimisjaam JKK5900113 Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Rägavere tee 44 20 03 07 - Suurjäätmed