Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516610
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Volvo Estonia OÜ
Registrikood / Isikukood 10918874
Tegevuskoha andmed Nimetus VOLVO ESTONIA OÜ Lehmja Kurekivi tee10
Aadress Kurekivi tee 10, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond
Katastritunnus(ed) 65301:002:1106
Territoriaalkood EHAK 4208
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kurekivi tee 10 (65301:002:1106).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kurekivi tee 10 (65301:002:1106).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 11.10.2022
Lõppemise kuupäev  

Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku

A1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAKi koodid, millele luba antakse
45201 - Mootorsõidukite hooldus ja remont
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
0.467
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Vedeldatud naftagaas (LPG) 2 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Jah
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni
Sõidukite taasviimistlemine 2.959

Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

A2. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

Vorm ei ole asjakohane

A3. Heiteallikad

Heite­allikas
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid
HEIT0011017 V1 V1 Eeltöötlusala ventilatsioon X: 6581005, Y: 550538
HEIT0011018 V2 V2 Värvikambri ventilatsioon X: 6580996, Y: 550549
HEIT0011019 V3 V3 Värvi segamise ruumi ventilatsioon X: 6580988, Y: 550549
HEIT0011020 V4 V4 Remondiala üldventilatsioon X: 6580981, Y: 550520

A4. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus
Perioodi algus Perioodi lõpp Lubatud heitkogus Aastas Mõõtühik
100-41-4 Etüülbenseen 2022   0.01   t
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 2022   0.023   t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 2022     0.004 t
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 2022   0.41   t
123-86-4 n-Butüülatsetaat 2022   0.564   t
124-38-9 Süsinikdioksiid 2022     5.808 t
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 2022   0.095   t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 2022     0.003 t
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 2022   0.09   t
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 2022   0.465   t
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 2022   0.044   t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2022     2.959 t
Propanoolid Propanoolid 2022   0.295   t

A5. Heiteallikad ning saasteainete lubatud hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Heiteallika kood Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Heite piir­väärtus, mg/Nm³
Hetkeline kogus Mõõtühik
V1 Eeltöötlusala ventilatsioon HEIT0011017 100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) Tavaheide 0.1034 g/s  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 2.1081 g/s  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.5179 g/s  
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid Tavaheide 0.1715 g/s  
Propanoolid Propanoolid Tavaheide 0.3839 g/s  
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 0.0549 g/s  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.0144 g/s  
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) Tavaheide 0.0233 g/s  
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.0019 g/s  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.2408 g/s  
V2 Värvikambri ventilatsioon HEIT0011018 10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.02 g/s  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.014 g/s  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 2.4726 g/s  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0 g/s  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 1.3128 g/s  
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.1462 g/s  
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) Tavaheide 0.0569 g/s  
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid Tavaheide 0.2037 g/s  
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 0.0592 g/s  
Propanoolid Propanoolid Tavaheide 0.0179 g/s  
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) Tavaheide 0.013 g/s  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.276 g/s  
V4 Remondiala üldventilatsioon HEIT0011020 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.673 g/s  
Propanoolid Propanoolid Tavaheide 0.0617 g/s  
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) Tavaheide 0.0669 g/s  
V3 Värvi segamise ruumi ventilatsioon HEIT0011019 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.001 g/s  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.0004 g/s  
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

A6. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Nimetus Manus
LHK projekt
Lisa 1: LHK projekt.pdf
LHK projekti lisa
Lisa 2: Tuulte_roos.pdf