Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/516427
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing Paimre
Registrikood / Isikukood
11685136
Postiaadress
Seljametsa tee 3, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood
11206437
Postiaadress
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 104/5, 11216
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Kikepera IV
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
8
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0712 Saarde vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Kikepera
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number 959
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Kruus, ehituskruus   teede- ja üldehitus, täitepinnas 100 tuh m³
Kruus, täitepinnas   teede- ja üldehitus, täitepinnas 100 tuh m³
Liiv, ehitusliiv   teede- ja üldehitus, täitepinnas 100 tuh m³
Liiv, täitepinnas   teede- ja üldehitus, täitepinnas 100 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
15
Puuraukude arv
10
Uuringukaeveõõnte arv
10
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
12.10.2022
Lõppemise kpv
12.10.2025
Täiendavad tingimused