Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517089
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517089
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Põhjala Talu OÜ
Registrikood / Isikukood 14934717
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Aire Tamm
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tegutsemine jäätmete edasimüüjana või teiste nimel jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise korraldamine
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev  
Registreeringu kehtivuse algus 12.10.2022
Lõppemise kuupäev  
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punktide 4 ja 5 alusel.
Täiendavad nõuded  
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Reet Siilaberg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Edasimüüja või vahendaja tegevus

Märgi, millise tegevuse alusel soovid jäätmekäitlejana registreerimist Keskkonnaametis
Tegutsen edasimüüjana
Jah
Tegutsen vahendajana korraldades jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist
Ei
Märgi, milliste jäätmete osas tegevust kavandatakse
Ohtlikud jäätmed
Ei
Olmejäätmed
Ei
Metallijäätmed
Ei
Muud tavajäätmed
Jah