Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516649
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Registrikood / Isikukood 10312960
Tegevuskoha andmed Nimetus Tallinna Linnatransport käitis
Aadress Peterburi tee 73, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Katastritunnus(ed) 78403:314:0138
Territoriaalkood EHAK 0387
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Peterburi tee 73 (78403:314:0138).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Peterburi tee 73 (78403:314:0138).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 13.10.2022
Lõppemise kuupäev  

Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku

A1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAKi koodid, millele luba antakse
33171 - Muude transpordivahendite remont ja hooldus
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
1.533
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Vedeldatud naftagaas (LPG) 110 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Jah
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni
Sõidukite taasviimistlemine 2.348

Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

A2. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

Vorm ei ole asjakohane

A3. Heiteallikad

Heite­allikas
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid
HEIT0011045 1 Värvikamber 1 X: 6588625, Y: 547949
HEIT0011046 2 Värvikamber 2 X: 6588611, Y: 547954

A4. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus
Perioodi algus Perioodi lõpp Lubatud heitkogus Aastas Mõõtühik
100-41-4 Etüülbenseen 2022   0.012   t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 2022     0.212 t
123-86-4 n-Butüülatsetaat 2022   0.934   t
124-38-9 Süsinikdioksiid 2022     311.953 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 2022     0.148 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 2022     0.003 t
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 2022   0.216   t
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 2022   0.204   t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2022     2.357 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 2022     0.003 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 2022   0.003   t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 2022   0.003   t

A5. Heiteallikad ning saasteainete lubatud hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Heiteallika kood Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Heite piir­väärtus, mg/Nm³
Hetkeline kogus Mõõtühik
Värvikamber 1 HEIT0011045 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.001 g/s  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.001 g/s  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.001 g/s  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.05 g/s  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.035 g/s  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.648 g/s  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.001 g/s  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0.018 g/s  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.349 g/s  
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid Tavaheide 0.15 g/s  
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 0.03 g/s  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.18 g/s  
Värvikamber 2 HEIT0011046 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.0002 g/s  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.0002 g/s  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.0002 g/s  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.015 g/s  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.011 g/s  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.65 g/s  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.0002 g/s  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0.005 g/s  
123-86-4 n-Butüülatsetaat Tavaheide 0.351 g/s  
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid Tavaheide 0.145 g/s  
100-41-4 Etüülbenseen Tavaheide 0.029 g/s  
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud Tavaheide 0.174 g/s  
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

A6. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Nimetus Manus
LHK projekt
Lisa 1: LHK projekt.pdf