Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516877
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ NURME TEEDEEHITUS
Registrikood / Isikukood 11188001
Tegevuskoha andmed Nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Aadress Ralliserva, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
Katastritunnus(ed) 15904:003:0420
Territoriaalkood EHAK 5986
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 14.10.2022
Lõppemise kuupäev  

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Keskkonnaregistrikood JKK6700106
Aadress ja katastritunnus
Aadress ADR ID Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Ralliserva 3024910 15904:003:0420 X: 6474595, Y: 525635
Plaan või kaart
Number plaanil või kaardil  

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
01 01 02 - Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed 5 000   5 000   5 000 R12s  
5 000 R5m  
17 01 01 - Betoon 10 000   10 000   10 000 R12s  
10 000 R5m  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 10 000   10 000   10 000 R12s  
10 000 R5m  
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 20 000   20 000   20 000 R12s  
20 000 R5m  
17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 50 000   50 000   50 000 R12s  
50 000 R5m  

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1. Sõelumine R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
Eesmärgiks täitematerjali sõelumine soovitud fraktsioonidesse, saadakse vajalikus fraktsioonis olev täitematerjal ehk toode.

Kasutatakse tänapäevast mobiilset sõelumistehnikat. Enne sõelumist tehakse kindlaks algmaterjali päritolu, selle sobivus ohutu toote valmistamiseks, vajalik tootmisskeem (vajadusel võõriste eemaldamine, soovitavad fraktsioonid jms), teostatakse tootmine, sh materjal söödetakse mobiilsesse sõela, frontaallaadur transpordib sõela alt fraktsioneeritud toote(d) eraldi puistangutesse.
95 000
2. Purustamine R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
Eesmärgiks on materjali purustamine vajalikku fraktsiooni, mille tulemusel saadakse vajalikus fraktsioonis olev täitematerjal ehk toode. Purustatud materjal omakorda sõelutakse vajadusel täiendavalt erinevatesse fraktsioonidesse.

Kasutatakse tänapäevast mobiilset purustamistehnikat. Enne purustamist tehakse kindlaks algmaterjali päritolu, selle sobivus ohutu toote valmistamiseks, vajalik tootmisskeem (vajadusel võõriste eemaldamine, soovitavad fraktsioonid jms), teostatakse tootmine, sh pannakse materjal mobiilsesse purustisse, frontaallaadur transpordib purusti alt fraktsioneeritud toote(d) eraldi puistangutesse. Juhul kui tootmiskeem näeb ette saadud purustatud materjali osas täiendavad fraktsioonid, siis vajadusel sõelutakse purustatud toode täiendavalt erinevatesse fraktsioonidesse.
95 000

J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 100 65 01 01 02 - Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed Ei    
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 200 160 17 01 01 - Betoon Ei    
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 200 160 17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei    
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 500 250 17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei    
1 X: 6474808, Y: 525764; X: 6474808, Y: 525744; X: 6474751, Y: 525665; X: 6474653, Y: 525607; X: 6474478, Y: 525535; X: 6474427, Y: 525560; X: 6474328, Y: 525521; X: 6474319, Y: 525521; X: 6474358, Y: 525554; X: 6474463, Y: 525605; X: 6474727, Y: 525732; X: 6474807, Y: 525765 Ladustamisala kasutusel juba pikaajaliselt mineraalsete täitematerjalide ladustamisalana. Ala on planeeritud tasaseks. Ala pinnakatteks on liiva, kruusa, killustiku jmt mineraalsed täitematerjalid. Alal puudub reostus ja vastab keskkonnanormidele. 2 aastat 1 500 900 17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* Ei    
Seotud failid

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid Tehnilised nõuded Keskkonnakaitsenõuded
Kirjeldus Rakendamine
Jäätmete ladustamine ja finantstagatis Ettevõttel peab keskkonnaloa kehtivuse ajal olema kehtiv krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument, millega on tagatud ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud. Ettevõte peab vähemalt üks kuu enne krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi kehtivuse lõppemist esitama Keskkonnaametile uue krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendavad dokumendid. Juhul kui ettevõte hiljemalt üks kuu enne krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi kehtivuse lõppemist uut krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiid või finantstagatist tõendavaid dokumente ei esita, lõppeb ettevõttel õigus keskkonnaloa alusel finantsgarantiiga seotud jäätmete ladustamiseks ning Keskkonnaametil on õigus tunnistada keskkonnaluba kehtetuks. Pärast jäätmete ladustamise õiguse lõppemist esitab Keskkonnaamet finantstagatise andjale või kindlustusandjale nõude jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude välja maksmiseks.

Enne uue finantstagatise esitamist või hiljemalt 3 aastat pärast esmase finantstagatise esitamist tuleb tagatise summa kooskõlastada Keskkonnaametiga. Finantstagatise summa leidmiseks tuleb kasutada Keskkonnaameti kodulehel oleva arvutustabeli viimast versiooni.
Ettevõte võib ladustada ainult neid jäätmeliike, mis on välja toodud keskkonnaloa tabelis J4 ja ladustada plaanil märgitud alal. Jäätmete ladustamist ja käitlustoiminguid on lubatud teostada ainult ladustamis plaanil numbriga 1 märgitud alal.

Ladustamisel jälgida, et jäätmed ei põhjustaks ohtu keskkonnale.
Pidevalt
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus Ettevõte on kohustatud Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kinnistu kasutusõiguse kokkuleppe lõppemisest või uue kokkuleppe sõlmimisest teavitama
jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.
Loa andjal on õigus jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaluba kehtetuks tunnistada. Jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisel
Jäätmete ringlussevõtt Ringlussevõetuks saab lugeda ainult neid jäätmeid, mida on käideldud vastavalt taotluse juurde lisatud tootmisohjele ning millest valmistatud toode vastab täitematerjalide standardile EVS-EN 13242:2006+A1:2008.

Jäätmetest toodetud täitematerjal, mis ei kvalifitseeru tooteks tuleb lugeda jäätmeteks.
  Pidevalt
Jäätmete purustamine ja sõelumine   Jäätmete purustamisel ja sõelumisel tuleb tagada tolmuhäiringu vältimine, vajadusel jäätmeid niisutades või muude vahenditega. Kui jäätmete purustamise ja sõelumise käigus tekib tolmuhäiring, mis kandub käitluskoha kinnistust väljapoole, tuleb tegevus koheselt peatada.

Jäätmete purustamisel ja sõelumisel tuleb arvestada, et tegevusega ei tohi ületada keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ega sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud müra normtasemeid.
Vajadusel

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Ralliserva jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmekäitluse lõpetamine Enne jäätmekäitluse lõpetamist tuleb jäätmed üle anda vastavat jäätmeluba omavale isikule ning territoorium korrastada viisil, mis tagab territooriumi piisava puhtuse kasutamaks neid uuel otstarbel või teiste isikute poolt. Enne jäätmekäitluse lõpetamist antud tegevuskohas
 

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.