Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/513315
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Päide Liiv OÜ
Registrikood / Isikukood
14856070
Postiaadress
Kiigemäe, Päide küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood
11206437
Postiaadress
Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Veltsi IV uuringuruum
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
5.37
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0661 Rakvere vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus  
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number  
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Liiv, ehitusliiv   vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehituses 400 tuh m³
Liiv, täitepinnas   vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehituses 400 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
25
Puuraukude arv
15
Uuringukaeveõõnte arv
15
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
materjali terastikulise koostise ja filtratsioonimooduli ning kruusa füüsikalis-mehaaniliste omaduste määramine, topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
14.10.2022
Lõppemise kpv
14.10.2025
Täiendavad tingimused
1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel aadressil maaamet@maaamet.ee Maa-ametit välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.

2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada Muinsuskaiseametile ja riigimetsa majandajale. Riigimetsa majandaja sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

3. Kaitsealuse kultuurimälestise, linnuse „Kloodi Pahnimägi“ (reg-nr 10354) kaitsevööndis ei ole geoloogiline uuring lubatud.

4. Kui geoloogilise uuringu tegemise ajaks on geoloogilise uuringualaga kattuvas osas arheoloogilise leiukoha määramise menetlus lõpetatud, tuleb enne kaeveõõnte meetodil geoloogilise uuringu tegemist kaeveõõnte alal läbi viia arheoloogiline uuring arheoloogilise jälgimise meetodil, arheoloogilise kultuurikihi ilmnemisel arheoloogilise kaevamise meetodil.