Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516851
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Muuland 1 OÜ
Registrikood / Isikukood 16295167
Tegevuskoha andmed Nimetus Muuland 1 OÜ biomaterjali hoidla
Aadress Tromsi küla, Põlva vald, Põlva maakond
Katastritunnus(ed) 61903:003:0013
Territoriaalkood EHAK 8353
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Rukki (61903:003:0013).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Rukki (61903:003:0013).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 20.10.2022
Lõppemise kuupäev  

Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku

A1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAKi koodid, millele luba antakse
01111 - Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Põletusseade
Ei
Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

A2. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

Vorm ei ole asjakohane

A3. Heiteallikad

Heite­allikas
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid
HEIT0011021 H-1 Biomaterjali hoidla X: 6434794, Y: 685896
X: 6434864, Y: 685979

A4. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus
Perioodi algus Perioodi lõpp Lubatud heitkogus Aastas Mõõtühik
10024-97-2 Dilämmastikoksiid (põllumajandus) 2022     0.24 t
74-82-8 Metaan 2022     87.039 t
7664-41-7 Ammoniaak 2022     48 t
7783-06-4 Vesiniksulfiid 2022     0.049 t

A5. Heiteallikad ning saasteainete lubatud hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Heiteallika kood Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Heite piir­väärtus, mg/Nm³
Hetkeline kogus Mõõtühik
Biomaterjali hoidla HEIT0011021 7664-41-7 Ammoniaak Tavaheide 1.522 g/s  
74-82-8 Metaan Tavaheide 2.76 g/s  
10024-97-2 Dilämmastikoksiid (põllumajandus) Tavaheide 0.008 g/s  
7783-06-4 Vesiniksulfiid Tavaheide 0.002 g/s  
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

A6. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

A7. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise jm eritingimused

Eritingimuse liik Seireperiood
Sagedus Rakendamise tähtaeg Eritingimuse kirjeldus
Muu Pidev
 
Lõhnakaebuste korral tuleb Muuland 1 OÜ-l teostada lõhnaaine mõõtmised, modelleerimine ja vajadusel lõhnaaine esinemise vähendamise kava. Lõhnaaine mõõtmised kooskõlastada Keskkonnaametiga.

Loa lisad

Nimetus Manus
LHK projekt
Lisa 1: LHK projekt.pdf