Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/516266
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing Eesti Killustik
Registrikood / Isikukood
10126848
Postiaadress
Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood
11206437
Postiaadress
Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Ällimäe uuringuruum
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
42.73
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0567 Paide linn
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus  
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number  
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Kruus, ehituskruus   teede- ja üldehitus, täitepinnas 800 tuh m³
Kruus, täitepinnas   täitepinnas 800 tuh m³
Liiv, ehitusliiv   teede- ja üldehitus, täitepinnas 800 tuh m³
Liiv, täitepinnas   täitepinnas 800 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
10
Puuraukude arv
30
Uuringukaeveõõnte arv
55
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
24.10.2022
Lõppemise kpv
24.10.2025
Täiendavad tingimused
1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse Järvamaa metsaülemat kinnisasjal välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
3. Uuringuloa omaja kohustub enne maavara Maa-ametis arvele võtmist tutvustama Ällimäe uuringuruumis teostatud geoloogilise uuringu tulemusi külakoosolekul Valasti küla elanikele ja saama edasisele planeeritavale tegevusele külaelanike kooskõlastuse.