Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-513645
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Päide Liiv OÜ
Registrikood / Isikukood 14856070
Tegevuskoha andmed Nimetus Veltsi II liivakarjäär
Aadress Kiigemäe, Päide küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Katastritunnus(ed) 66101:001:0194
Territoriaalkood EHAK 6567
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kiigemäe (66101:001:0194).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kiigemäe (66101:001:0194).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 24.10.2022
Lõppemise kuupäev 24.10.2037

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 371
Maardla nimetus Veltsi (Pahnimäe)
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Veltsi II liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 1.97
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 1.97
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 22
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 6
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve teede- ja üldehitus
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 10 000
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³)  
Plokid
Nimetus Kasutusala Maavara Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule? Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
3 plokk täiteliiv Liiv, täitepinnas Ei Ei aT - aktiivne tarbevaru 156 tuh m³
01.03.2021
Tegevusala andmed
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta Aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Maksimaalne Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks Ühik Kogus Ühik
Liiv, täitepinnas 2022 2037     tuh m³ 105 tuh m³
Mäeeraldise KOV jaotus
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta KOV-id
KOV EHAK KOV nimetus KOV pindala (ha) KOV pindala eraldisel (ha) Pinna proportsioon
Liiv, täitepinnas 2022 2037 0661 Rakvere vald      
Geoloogilised uuringud
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Veltsi (Pahnimäe) liivamaardla Veltsi II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.03.2021)
Geoloogiafondi number EGF 9476
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/21/1320
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
19.05.2021
Kõrvaltingimused
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
rohu- ja metsamaa

Loa lisad

Nimetus Manus
Mäeeraldise plaan
Geoloogilised läbilõiked
Korrastatud ala plaan