Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Kaevise tarbimise või võõrandamise luba

Loa nr
K/517267
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Heldur Senka
Registrikood / Isikukood
36001095231
Postiaadress
Tõru tn 20, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
Tegevus
Tegevuse algusaeg
02.11.2022
Tegevuse lõpuaeg
30.10.2023
Ehitusloa või muu tegevusloa number
0
Kaevise tekkekohad
Tekkekoha jrk nr 1.
Katastriüksuse nr 90101:001:0443
KOV EHAK 0901
KOV nimetus Vinni vald
Tekkepõhjus
Muu tekkepõhjus tiigi rajamine alla 1 ha
Kaevise kirjeldus moreen ja kruus
Kogus, m³ 1 500
Muu maapõue kasutamise viis Maavarana arvele võtmata kivimi või setendi eemaldamine
Katendi kirjeldus Moreen
Katendi või mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatav maavara ning maavarana arvele võtmata kivimi või setendiga võrdväärse maavara nimetus
Maavara liik Pinnakatte maavara eramaal
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
02.11.2022
Lõppemise kpv
30.10.2023