Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Kaevise tarbimise või võõrandamise luba

Loa nr
K/517295
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Andres Ots
Registrikood / Isikukood
38411115212
Postiaadress
Mullikmäe tee, Piira küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Tegevus
Tegevuse algusaeg
15.11.2022
Tegevuse lõpuaeg
10.10.2023
Ehitusloa või muu tegevusloa number
2211581/10974
Kaevise tekkekohad
Tekkekoha jrk nr 1.
Katastriüksuse nr 66301:001:0631
KOV EHAK 0663
KOV nimetus Rakvere linn
Tekkepõhjus Kaevis jääb üle hoone rajamisel ehitusprojekti põhjal
Muu tekkepõhjus  
Kaevise kirjeldus kasvupinnas
Kogus, m³ 30
Muu maapõue kasutamise viis Maavarana arvele võtmata kivimi või setendi eemaldamine
Katendi kirjeldus Muld või kasvupinnas
Katendi või mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatav maavara ning maavarana arvele võtmata kivimi või setendiga võrdväärse maavara nimetus
Maavara liik Pinnakatte maavara eramaal
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
07.11.2022
Lõppemise kpv
10.10.2023