Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/517180
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
PALMEKS OÜ
Registrikood / Isikukood
11135832
Postiaadress
Luha tn 22-15, Võru linn, Võru maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Maavarauuringud OÜ
Registrikood / Isikukood
14346587
Postiaadress
Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Kuiandi II
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
7.93
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0698 Rõuge vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Kuiandi liivamaardla
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number 879
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Liiv, ehitusliiv   ehitus, teede ehitus 500 tuh m³
Kruus, ehituskruus   ehitus, teede ehitus 500 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
10
Puuraukude arv
20
Uuringukaeveõõnte arv
20
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
topogeodeetline mõõdistamine, proovid materjali terastikulise koostise, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
09.11.2022
Lõppemise kpv
09.11.2024
Täiendavad tingimused
Ei ole.