Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/516130
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Osaühing Lõpe Agro
Registrikood / Isikukood
10765873
Postiaadress
Klubi/2, Lõpe küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Mäebüroo Nord OÜ
Registrikood / Isikukood
11560452
Postiaadress
Pärnu mnt 232/4, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Mihkli III
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
83.10
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0430 Lääneranna vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Mihkli
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number 671
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Dolokivi, madalamargiline   Teedeehitus, üldehitus 6 750 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
20
Puuraukude arv
30
Uuringukaeveõõnte arv
0
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Katsepumpamine
Veeproovide võtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
Killustiku purunemiskindluse ja külmakindlusemääramine, kivimi lühendatud keemiline analüüs,uuringuala topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
10.11.2022
Lõppemise kpv
10.11.2027
Täiendavad tingimused
1. Rukkiräägu häirimise vältimiseks pesitsusperioodil tuleb puurimistööd teostada ajavahemikul septembrist kuni aprillini.