Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/517159
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Mainer OÜ
Registrikood / Isikukood
14267391
Postiaadress
Mustamäe tee 161-4, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Registrikood / Isikukood
11644539
Postiaadress
Tartu mnt 84a-50, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Sillaotsa uuringuruum
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
10.64
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0293 Kehtna vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Sillaotsa
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number 66
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Liiv, ehitusliiv     200 tuh m³
Liiv, täitepinnas     200 tuh m³
Kruus, ehituskruus     200 tuh m³
Kruus, täitepinnas     200 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
7
Puuraukude arv
30
Uuringukaeveõõnte arv
30
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
15.11.2022
Lõppemise kpv
04.11.2025
Täiendavad tingimused
1. Geoloogilise uuringu tegemisel tuleb kinni pidada Elering AS 04.04.2022 kirjas nr 12-9/2022/197 toodud tehnilistest tingimustest.
2. Enne uuringupunktide rajamise algust on vaja taotleda elektripaigaldise kaitsevööndis töötamise luba. Loa taotlus tuleb esitada aadressile vho.kooskolastused@elering.ee. Taotluse vorm on leitav lingi alt https://elering.ee/taotlusvormid-ja-kooskolastused.