Tagasi nimekirja Registreering nr JÄ/331016
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number JÄ/331016
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi RIAB Transport osaühing
Registrikood / Isikukood 10959264
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Sten Tauts
Kontaktisiku telefon 53448851
Kontaktisiku e-post sten@riabtransport.ee
Tegevusvaldkond Jäätmete vedamine majandus- või kutsetegevuses
Veo piirkond Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Pärnu maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 20.05.2018
Registreeringu kehtivuse algus 20.05.2018
Lõppemise kuupäev  
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 2 alusel.
Täiendavad nõuded  
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Reet Siilaberg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Jäätmete vedu

Ohtlike jäätmete veo kogus (t/a)
 
Olmejäätmete veo kogus (t/a)
 
Metallijäätmete veo kogus (t/a)
 
Muude jäätmete veo kogus (t/a)
39 100
Üldine jäätmete veo kogus (t/a)
39 100