Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125032-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1018945 Sõle Loomakliinik OÜ 05.06.2023
DM-125031-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/519515 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125031-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1019091 AutoViN Transport OÜ 05.06.2023
DM-125030-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/519514 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125030-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1019091 AutoViN Transport OÜ 05.06.2023
DM-124978-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019087 Kohila Vallavalitsus 05.06.2023
DM-124739-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1019088 TREV-2 Grupp AS 05.06.2023
DM-125024-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1018880 Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 05.06.2023
DM-123870-9 Taotluse puuduste kõrvaldamisest Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124447-4 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DL-515257-1 Finantstagatis RAGN-SELLS AS 05.06.2023
DM-125023-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1019083 TERASTEENUS OÜ 05.06.2023
DM-124929-2 Aktsiaseltsi Merko Ehitus Eesti keskkonnaloa esmataotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125022-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1017324 Eesti Geoloogiateenistus 05.06.2023
DM-124839-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/519411 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124268-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1019075 PresiDent Hambaravi OÜ 05.06.2023
DM-124963-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/519508 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124698-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019077 Tariston AS 05.06.2023
DM-125020-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1017947 ORGITA DOLOMIIDITOOTED OÜ 05.06.2023
DM-125019-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1019043 Õnne Uus 05.06.2023
DM-124085-12 Kodaniku arvamus STEELMAN OÜ loa nr L.ÕV.HA-56331 muutmistaotlusele Heli Salong 05.06.2023
DM-124085-11 Kodaniku arvamus STEELMAN OÜ loa nr L.ÕV.HA-56331 muutmistaotlusele Heli Salong 05.06.2023
DM-124868-2 Teavitus keskkonnakaitseloa taotluse esitamisest Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124464-6 Osaühing Pro-Anno keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124886-2 Teavitus keskkonnakaitseloa taotluse esitamisest Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124936-3 MA_vastus_Kilksama_liivakarjäär_05.06.2023 Maa-amet 05.06.2023
DM-125016-1 Joutsen OÜ keskkonnaloa nr L.VV/328490 ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125018-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018980 Aatmaa OÜ 05.06.2023
DM-125017-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1019050 Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ 05.06.2023
DM-125012-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1019070 Tarmo Luik 05.06.2023
DM-122060-18 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1019068 Tõstamaa Tervisekeskus OÜ 05.06.2023
DM-124884-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/519505 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124258-6 taotluse esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124258-5 keskkonnaloa nr L.VV/331563 muutmise taotluse koos jäätmete eriosaga esitamise tähtaja pikendamise taotlus Aquaviit OÜ 05.06.2023
DM-120934-7 Lagedi tee 9 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmisest Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ 05.06.2023
DM-124563-7 Miodelia OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125015-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1015391 Aigren OÜ 05.06.2023
DM-123888-2 OKP nr 1121577 Rave Vahemets 05.06.2023
DM-124574-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019066 Eesti Jäätmekäitlus OÜ 05.06.2023
DM-123888-1 OKP nr. 1121575 Rave Vahemets 05.06.2023
DM-124464-5 Arvamuse avaldamine OÜ Pro-Anno keskkonnaloa taotlusele Pärnu Linnavalitsus 05.06.2023
DM-122362-14 Sibelco Green Solutions Estonia OÜ keskkonnaloa nr KL-507809 muutmine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125009-2 OÜ Mentenon keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-187736 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124563-6 Miodelia OÜ keskkonnaloa edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124963-2 Ahti Schultz jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124563-5 Miodelia OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124959-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/519503 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124208-3 Lumenor Energia OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise meeldetuletus Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-123659-3 Pihla turbatootmisala korrastamisprojekt OÜ Inseneribüroo STEIGER 05.06.2023
DM-124022-5 OÜ PETKAM lõhnaaine esinemise vähendamise kava edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124835-3 Riigi Kinnisvara Aktsiaselts keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-50298 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124747-7 AS Silikaat keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-49918 muutmise eelnõu kaaskiri Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124556-6 Vastus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 05.06.2023
DM-124556-5 Pöördumine Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-122285-16 Pakrineeme LNG terminali keskkonnaloa nr L.VV/328331 muutmine AS Eesti Varude Keskus 05.06.2023
DM-123422-18 Vastus Salava Grupp OÜ päringu kohta Renwol Group OÜ-le RENWOL GROUP OÜ 05.06.2023
DM-124891-2 Teavitus keskkonnakaitseloa taotluse esitamisest Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124687-5 Röntgenuuringute arv Tallinna Eriarstikeskus OÜ 05.06.2023
DM-124687-6 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124654-6 Grind Fibers OÜ keskkonnaloa nr KL-509157 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124654-7 Grind Fibers OÜ keskkonnaloa nr KL-509157 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124439-10 Avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124916-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/519501 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-123999-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL-501353 nõuete läbivaatamine ja muutmata jätmine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-122290-9 Arvamus Selli III kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Rae Vallavalitsus 05.06.2023
DM-121078-14 Arvamuse avaldamine Eco Pro AS keskkonnakompleksloa esmataotluse kohta Lüganuse Vallavalitsus 05.06.2023
DM-124461-5 OÜ Aseri Kommunaal keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124611-6 Arvamuse andmine GreenGas OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/332914 muutmise otsuse eelnõule Viru-Nigula Vallavalitsus 05.06.2023
DM-124952-2 Anora Estonia AS keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-184927 kehtetuks tunnistamine ja paikse heiteallika käitaja registreeringu nr PHRR/519495 edastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125005-1 Anora Estonia AS keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-184927 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124851-3 KMG OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-156442 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124571-5 Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus keskkonnaloa nr L.VV/332164 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124950-4 Fonsar OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-123299-13 Farm In Productions OÜ keskkonnaloa nr KL-518787 andmine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-123474-6 Jaani VII uuringuruumi uuringuloa taotlusest Heli Pallav 05.06.2023
DM-120337-19 Kalajärve IV liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-516085 eelnõu kooskõlastamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 05.06.2023
DM-125001-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124915-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124483-6 Transfrontier shipments of waste. Notification No EE 1017864 State Environmental Service of the Republic of Latvia 05.06.2023
DM-123948-4 Enefit Power AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-137279 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125013-1 Transmission of Notification FI 230051 Finnish Environment Institute SYKE 05.06.2023
DM-125014-1 Transmission of Notification FI 230052 The Finnish Environment Institute (SYKE) 05.06.2023
DM-124964-3 The quality of the SRF Länsi-Suomen Prosessivesi Oy/Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy 05.06.2023
DM-121088-19 Maleva II kruusakarjäär Kõrveküla Evelin Kokkota 05.06.2023
DM-124160-10 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-124161-15 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 05.06.2023
DM-125012-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1019057 Tarmo Luik 03.06.2023
DM-125010-1 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1019055 Balti Autoosad AS 03.06.2023
DM-124626-9 ASi Utilitas Tallinn keskkonnaloa nr L.ÕV/300791 muutmine Keskkonnaamet 03.06.2023
DM-125009-1 Taotlus keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-187736 tühistamiseks OÜ Mentenon 03.06.2023
DM-125008-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519500 väljastamine Keskkonnaamet 02.06.2023
DM-125008-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1019054 Raigrod OÜ 02.06.2023
DM-124687-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1018981 Tallinna Eriarstikeskus OÜ 02.06.2023
DM-122416-4 Taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 02.06.2023
DM-124919-4 MA_vastus_Maardu VII lubjakivikarjäär_02.06.2023 Maa-amet 02.06.2023
DM-125007-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1015387 Liwathon E.O.S. AS 02.06.2023
DM-122060-17 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1019025 Tõstamaa Tervisekeskus OÜ 02.06.2023
DM-124992-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1019052 INF INFRA OÜ 02.06.2023
DM-124235-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018977 Põlva Vallavalitsus 02.06.2023
DM-123818-11 Ettepanek Luccaranna OÜ keskkonnaloa nr KL-519205 eelnõule Luccaranna OÜ 02.06.2023
1 2 3 4 5 .. 795 Järgmine lk 1/795-st. Kokku 79425 kirjet