Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-122325-20 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020413 Klotoid OÜ 25.09.2023
DM-125786-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1020592 Ionisos Baltics OÜ 25.09.2023
DM-125642-11 Geoloogilised uuringud Valli küas Lys-Maria Vare 25.09.2023
DM-125642-10 Uuringu luba Elle Tikki 25.09.2023
DM-125869-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125926-1 Selgituste küsimine omaseire tulemuste kohta Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125868-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125867-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125413-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020455 RAGN-SELLS AS 25.09.2023
DM-125866-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125865-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125864-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125863-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125407-9 Taotluse andmete kohapealse kontrolli kokkulepe Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125917-2 Kiirgustegevusloa nr 18/038 muutmisest Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125612-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020618 UNITED LOGGERS OÜ 25.09.2023
DM-125925-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020597 Rannavesi Ehitus OÜ 25.09.2023
DM-125192-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020548 Warmeston OÜ 25.09.2023
DM-125641-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125703-2 MA_vastusk_AK_Kämara_karjäär_25.09.2023 Maa-amet 25.09.2023
DM-125919-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125764-2 CARSTADT OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/330566 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-123890-1 OKP nr 1122273 Diana Elisa Tammiste 25.09.2023
DM-124354-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018324 METAPRINT AS 25.09.2023
DM-125804-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125456-9 Acknowledgement No LV 000726 Katrin Kaare 25.09.2023
DM-124326-11 Meeldetuletus Bioforce Ebavere OÜ keskkonnakompleksloa taotluse puuduste kõrvaldamise kohta Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125924-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1017404 Aigren OÜ 25.09.2023
DM-125793-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020613 Taagepera Loss OÜ 25.09.2023
DM-125015-15 Põltsamaa Vallavolikogu keelduva otsuse edastamine ning seisukoha küsimine Rõstla IV dolokivikarjääri keskkonnakaitseloa esmataotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125598-5 Tähtaja pikendamine Holdfast OÜ 25.09.2023
DM-125740-5 Suurekivi uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-119681-11 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020560 MIKSKAAR AS 25.09.2023
DM-125740-4 Suurekivi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-124996-12 Mõksi külarahva mure Tuuli Eksin 25.09.2023
DM-125820-4 Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Kobratu XII uuringruumi uuringuloa taotlusele Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125923-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1020375 Epler Lorenz AS 25.09.2023
DM-125820-3 Maavara geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-118147-25 OÜ Olgo keskkonnaloa nr KL-520097 andmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125456-7 Lisainfo EcoPro AS 25.09.2023
DM-125625-7 Ene Luik-Mudisti keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125861-2 Ridoli OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125778-2 Reg 3/2354759, 25.09.23, Seoses paisjärvede ökoloogilise seisundi hindamisega AS Tallinna Vesi 25.09.2023
DM-125625-6 Ene Luik-Mudisti keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125227-2 AS Utilitas Tallinn keskkonnakompleksloa KKL-506902 muutmise taotluse tagastamine puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125746-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1020456 ALARMTEC AS 25.09.2023
DM-125740-3 Suurekivi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125884-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020608 Tiigikalda OÜ 25.09.2023
DM-125901-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020609 Tõrva Vallavalitsus 25.09.2023
DM-125625-5 Ene Luik-Mudisti keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125742-4 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020606 ODA OÜ 25.09.2023
DM-124709-13 Jädivere loa eelnõule arvamuse andmine Sokkel Karjäärid OÜ 25.09.2023
DM-125856-4 Lisainfo taotlusele Rete Leetna 25.09.2023
DM-125582-4 Tähtaja pikendamise taotlus Aktsiaselts ESRO 25.09.2023
DM-125657-3 Tähtaja pikendamise taotlus Aktsiaselts ESRO 25.09.2023
DM-125571-4 Tähtaja pikendamise taotlus Aktsiaselts ESRO 25.09.2023
DM-125820-2 MA_vastusk_Kobratu_XII_uuringuruum_25.09.2023 Maa-amet 25.09.2023
DM-125491-8 AKTSIASELTS TALLINNA VESI keskkonnaloa nr KL-519983 andmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125517-7 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1020525 OTEPÄÄ TERVISEKESKUS SA 25.09.2023
DM-125921-1 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1020569 Warmeston OÜ 25.09.2023
DM-125606-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringust keeldumine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125447-8 Seisukoht keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu ning Ura oja veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu k MTÜ Meie Nursipalu 25.09.2023
DM-111240-16 RIIGI HUVI OLEMASOLU PUUDUMISEST TEAVITAMINE ULJASTE UURINGURUUMI GEOLOOGILISE UURINGU LOA MENETLUSES Kiviõli Keemiatööstus 25.09.2023
DM-125130-18 Tariston AS seisukoht Rail Baltic Estonia OÜ pöördumisele (Tõdva liivakarjäär) Tariston AS 25.09.2023
DM-124304-20 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020577 Verston OÜ 25.09.2023
DL-515108-2 Naissaare sadama hooldussüvendamise alustamise teade Saarte Liinid AS 25.09.2023
DM-125692-7 Korrastamistööde vastuvõtukomisjoni liikme nimetamine (Tammiku põlevkivikaevandus) Kliimaministeerium 25.09.2023
DM-125735-2 Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-118193-3 Kirjavahetus ettevõttega Veelikse sigala osas Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125857-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125015-14 Arvamuse andmine Rõstla IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Põltsamaa Vallavolikogu 25.09.2023
DM-125749-4 KMG OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.LV-162897 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125749-3 KMG OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.LV-162897 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125836-2 MA_vastus_Uudeküla_kruusakarjäär_22.09.2023 Maa-amet 25.09.2023
DM-125391-9 Teavituste soov (Elbu IV turbatootmisala keskkonnakaitseloa muutmistaotlus) Pärnu Linnavalitsus 25.09.2023
DM-124875-11 Gren Eesti AS keskkonnakompleksloa nr KKL/318381 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-124875-10 Gren Eesti AS keskkonnakompleksloa nr KKL/318381 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125742-3 OÜ ODA jäätmekäitleja registreeringu taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-124995-10 Hertu II uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125113-8 Keskkonnaloa nr KL-506904 muutmise menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125812-3 Jõgeva Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-124875-9 Gren Eesti AS keskkonnakompleksloa nr KKL/318381 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DL-46066-1 AS Utilitas Tallinn Mahla tn 87 katlamaja L.ÕV.HA-46066 mõõtmiskohustus AS Utilitas Tallinn 25.09.2023
DM-125364-10 Puitjäätmete analüüsi tulemused OÜ Selmet Invest Selmet Invest OÜ 24.09.2023
DM-125919-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020603 Toivo Kivi 24.09.2023
DM-125891-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-508305/20 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 24.09.2023
DM-125918-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1020587 R Tooted OÜ 23.09.2023
DM-125856-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020601 Rete Leetna 23.09.2023
DM-125917-1 Hambaröntgenseadme ohutustamine Harjumaa järelevalve büroo inspektor 23.09.2023
DM-125619-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020484 N.R. Energy OÜ 23.09.2023
DM-125625-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020599 Ene Luik-Mudist 22.09.2023
DM-125916-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020359 RAO Metall OÜ 22.09.2023
DM-125598-4 Kiirgustegevusloa taotlusest Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125915-4 Notificationa No IT 003615 Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124471-11 Hiiumaa Jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-507838 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125739-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020593 Forek OÜ 22.09.2023
DM-121209-17 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1019714 Väätsa Prügila AS 22.09.2023
DM-125914-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/516158 väljastamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125914-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1020596 JÕHVI KEK OÜ 22.09.2023
DM-125913-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020594 JÕHVI KEK OÜ 22.09.2023
1 2 3 4 5 .. 848 Järgmine lk 1/848-st. Kokku 84749 kirjet