Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125647-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1020844 Omae medical services OÜ 01.10.2023
DM-125980-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1020843 Riiamäe Hambakliinik OÜ 01.10.2023
DM-125979-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020839 Halduskombinaat OÜ 30.09.2023
DM-125978-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1019910 Rauaspets OÜ 30.09.2023
DM-122095-11 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020833 Verston OÜ 29.09.2023
DM-124881-9 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020612 Paged Eesti OÜ 29.09.2023
DM-123418-19 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020527 "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AS 29.09.2023
DM-125977-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020832 Margus Valdes 29.09.2023
DM-125275-8 finantstagatise maksekorraldus Cronimet Nordic OÜ 29.09.2023
DM-125915-8 Notification No IT 003615 Enki srl 29.09.2023
DM-125703-5 MA_vastusk_AK_Kämara_karjäär 29.09.2023 Maa-amet 29.09.2023
DM-125915-7 Notification No IT 003615 Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125976-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020788 Hiiumaa Vallavalitsus 29.09.2023
DM-125975-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520282 väljastamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125975-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020830 AdNext OÜ 29.09.2023
DM-125974-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1020708 Jõelähtme Vallavalitsus 29.09.2023
DM-125971-2 Keskkonnaloa nr L.VV/325394 muutmine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125712-2 Pitsalu III uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125973-1 Veeloa lõppemisest Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125776-2 PSS Service OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125972-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu muutmistaotlus T-RVV/1020823 Riigimetsa Majandamise Keskus 29.09.2023
DM-125657-4 Aktsiaselts ESRO keskkonnaloa nr L.ÕV/319812 muutmise taotlusele lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125971-1 Valdaja vahetus Maag Eesti AS 29.09.2023
DM-125582-5 Aktsiaselts ESRO keskkonnaloa nr L.ÕV.VI-46725 muutmise taotlusele lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125571-5 Aktsiaselts ESRO keskkonnaloa nr L.ÕV/326768 muutmise taotlusele lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-124699-11 Nogopalu X liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-519359 andmine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125915-5 NOTIFICATION IT003615 Área de Traslados de Residuos/Transboundary Shipments Unit 29.09.2023
DM-125654-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125247-13 Taotlus vastamise tähtaja pikendamiseks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 29.09.2023
DM-125574-4 Keskkonnaloa L.VV/324889 muutmise kooskõlastamine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 29.09.2023
DM-125953-5 Seire kohustuse muutmise jaoks vajalik keskkonnaloa muutmine (info) Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125970-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018838 Warmeston OÜ 29.09.2023
DM-125915-6 NOTIFICATION IT003615 Enki srl 29.09.2023
DM-125081-10 Aktsiaseltsi Entek keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-50257 muutmine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125969-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020820 Nordpont OÜ 29.09.2023
DM-125070-14 Ettepanekud menetlusele number M-125070 Tarmo Pütsepp 29.09.2023
DM-124372-18 Vastamistähtaja täiendav pikendamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125870-3 Mittetulundusühistu PLOOMIPUU VESI keskkonnaloa nr L.VV/325984 muutmise taotlusele laekunud kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125364-14 Osaühing Selmet Invest keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-124509-6 AS Peetri Põld ja Piim keskkonnakompleksloa nr KKL/318294 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125832-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1020619 RAGN-SELLS AS 29.09.2023
DL-230023-12 hipment #11-15 corresponding notification No: FI 230023 recovery has been completed SIA EcoLead 29.09.2023
DM-125697-3 Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus keskkonnaloa nr L.ÕV/319316 muutmine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125891-5 uue radiotüreomeetri soetamise ajakava Dmitri Šutov 29.09.2023
DM-123755-14 Vastamistähtaja pikendamise soov 28092023 Põltsamaa Vallavara OÜ 29.09.2023
DM-125935-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse läbi vaatama jätmine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125770-5 Arvamuse küsimine Korba liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125770-4 Korba liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125747-7 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa nr EE1019956 väljastamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-123300-9 Eesti Jäätmekäitlus OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125335-3 Taotlus vastamistähtaja pikendamiseks Enefit Power AS 29.09.2023
DM-125462-6 Nõusolek Kadaja II liivakarjääri korrastamise projekti rakendamiseks Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-124737-4 Parandatud korrastamisprojekti esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125488-5 Keskkonnaloa nr L.MK/331177 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-124174-10 Lannu III turbatootmisala keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja korduv pikendamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125529-4 Vastamistähtaja pikendamine (Nogopalu XI) Rõuge Vallavalitsus 29.09.2023
DM-125400-9 ECO GROUP OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331757 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125222-11 Ruhnu sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125304-6 Arvamuse küsimine OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-162843 muutmise kohta Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125304-5 OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-162843 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-122270-19 Heidelberg Materials Kunda AS keskkonnakompleksloa nr 18399 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-122270-18 Heidelberg Materials Kunda AS keskkonnakompleksloa nr 18399 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125742-5 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520224 väljastamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125937-2 Pääsküla suletud prügila sulgemiskava muudatuse kinnitamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125702-4 Nepste VII liivakarjääri keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 29.09.2023
DM-125968-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1020693 E. E. Piisang OÜ 28.09.2023
DM-125170-8 Notification No EE1018793 Katrin Kaare 28.09.2023
DM-125861-3 Vastus dokumendile Ridoli OÜ 28.09.2023
DM-125808-4 FI 230036 Baltic Recycling UAB 28.09.2023
DM-123656-1 OKP nr 1124087 Lea Aren 28.09.2023
DM-125967-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020637 Eesti Keskkonnateenused AS 28.09.2023
DM-122095-10 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020749 Verston OÜ 28.09.2023
DM-125747-6 Decision of Notification EE 1019956 Finnish Environment Institute 28.09.2023
DM-125170-7 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1020547 Cronimet Nordic OÜ 28.09.2023
DM-124133-13 BRD Mineral OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-125130-20 Kohaliku omavalitsuse otsuse edastamine Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-125966-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020616 Eesti Keskkonnateenused AS 28.09.2023
DM-119686-38 Vastus kirjale nr DM-119686-36 Holttem AS 28.09.2023
DM-125965-2 Tuulikutasude teatise nr TW/520278 väljastamine Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-125965-1 Tuulepargi teatis T-TUL/1020715 Tuulepealne Maa OÜ 28.09.2023
DM-125953-4 Lisainfo seire aruande tagasilükkamise ja seire muutmise osas Metsasaadused OÜ 28.09.2023
DM-125964-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020438 Kuusalu Keskkool 28.09.2023
DM-125169-8 OÜ Fibenol keskkonnaloa nr KL-519737 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-124133-12 Jäätmete ladustamise finantstagatis BRD Mineral OÜ 28.09.2023
DM-124133-14 BRD Mineral OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-125963-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/520277 väljastamine Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-125963-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1020702 Vilsi OÜ 28.09.2023
DM-124133-11 Finantstagatise maksekorraldus BRD Mineral OÜ 28.09.2023
DM-121944-10 Rõstla dolokivikarjääride ja Rõstla III dolokivikarjääri korrastamise projekt Eesti Killustik OÜ 28.09.2023
DM-125058-3 KASKA-LUIGA OÜ Uiburindu veisefarmi keskkonnakomplekslubade nr L.KKL.PÕ-187785 ja nr KKL-513971 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja lubade nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-125938-2 MA_vastus_Laanemetsa_liivakarjäär_pikend_28.09.2023 Maa-amet 28.09.2023
DM-124739-15 MA_vastus_Purila_kruusakarjäär_28.09.2023 Maa-amet 28.09.2023
DM-125555-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020707 TARAGONA OÜ 28.09.2023
DM-122001-31 Vastus dokumendile RAGN-SELLS AS 28.09.2023
DM-124698-18 Kohaliku omavalitsuse otsuse osas seisukoha võtmine Tariston AS 28.09.2023
DM-125960-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020704 Grüne Kalme 28.09.2023
DM-125897-2 MA_vastus_Viruküla_liivakarjäär_28.09.2023 Maa-amet 28.09.2023
DM-125057-2 KASKA-LUIGA OÜ Uiburindu veisefarmi keskkonnakomplekslubade nr L.KKL.PÕ-187785 ja nr KKL-513971 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja lubade nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-125959-2 Tuulikutasude teatise nr TW/520275 väljastamine Keskkonnaamet 28.09.2023
DM-125959-1 Tuulepargi teatis T-TUL/1020264 Enefit Wind Purtse AS 28.09.2023
1 2 3 4 5 .. 851 Järgmine lk 1/851-st. Kokku 85029 kirjet