Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125856-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020601 Rete Leetna 23.09.2023
DM-125917-1 Hambaröntgenseadme ohutustamine Harjumaa järelevalve büroo inspektor 23.09.2023
DM-125619-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020484 N.R. Energy OÜ 23.09.2023
DM-125625-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020599 Ene Luik-Mudist 22.09.2023
DM-125916-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020359 RAO Metall OÜ 22.09.2023
DM-125598-4 Kiirgustegevusloa taotlusest Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125915-4 Notificationa No IT 003615 Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124471-11 Hiiumaa Jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-507838 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125739-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020593 Forek OÜ 22.09.2023
DM-121209-17 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1019714 Väätsa Prügila AS 22.09.2023
DM-125914-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/516158 väljastamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125914-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1020596 JÕHVI KEK OÜ 22.09.2023
DM-125913-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020594 JÕHVI KEK OÜ 22.09.2023
DM-125126-7 OÜ Kuusalu Soojus keskkonnaloa nr L.VV/323662 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125911-1 Kaku liivakarjääri keskkonnaloa nr KMIN-014 kehtivusaja pikendamine maapõueseaduse § 67 lõike 7 alusel Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125912-1 Huntaugu I liivakarjääri korrastamistingimuste küsimine TREV-2 Grupp AS 22.09.2023
DM-125909-1 Laguja korrastamistingimuste saamise taotlus. K-Kaeve OÜ 22.09.2023
DM-122000-7 Allkirjastatud maksukohustuslase õigused ja kohustused AS TJT 22.09.2023
DM-125908-1 Sarakuste II korrastamistingimuste andmise taotlus RMK 22.09.2023
DM-125749-2 KMG OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.LV-162897 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125126-6 Keskkonnaloa nr L.VV/323662 muutmise taotluse nr T-KL/1016144-2 menetlusse võtmine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125851-2 AS HKScan Estonia keskkonnaloa nr L.VV/328069 omaja andmete muutmine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125464-5 Vastamistähtaja pikendamine INTER PARK OÜ 22.09.2023
DM-125435-6 MA_vastus_Kurgsoo III turbatootmisala_22.09.2023 Maa-amet 22.09.2023
DM-121046-17 Keskkonnakompleksloa nr KKL/325708 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise ja lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124328-22 Vana-Kastre III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse lõpetamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124328-20 Taotlus uuringuloa taotluse tagastamiseks Osaühing Eesti Killustik 22.09.2023
DM-125856-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125906-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020588 Männiku Teravili OÜ 22.09.2023
DM-125905-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/520196 väljastamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125905-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1020353 Caro Mahe OÜ 22.09.2023
DM-125833-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LV-39525 omaja andmete muutmine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125738-4 OÜ Forek keskkonnaloa nr L.MK/333947 muutmise taotluse esitamine kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125903-1 Kiirgusohutushinnang Lea Vakra 22.09.2023
DM-125695-3 Arvamus Palalinna liivakarjääri mäeeraldise korrastamise kohta Tartu Vallavalitsus 22.09.2023
DM-125391-8 Arvamuse küsimine Elbu IV turbatootmisala keskkonnakaitseloa muutmistaotluse kohta Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125680-3 Arvamus Põdravälja kruusakarjääri mäeeraldise korrastamise kohta Tartu Vallavalitsus 22.09.2023
DM-125738-3 OÜ Forek keskkonnaloa nr L.MK/333947 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125738-2 OÜ Forek keskkonnaloa nr L.MK/333947 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124862-8 Keskkonnaloa nr L.VV/327498 muutmise eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125739-2 Keskkonnaloa nr KMIN-083 muutmistaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125364-9 Finantstagatise kooskõlastamisest Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-101418-437 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest VKG Oil AS 22.09.2023
DM-125607-7 Arvamus VALLESBURG OÜ keskkonnaloa taotluse kohta Tartu Vallavalitsus 22.09.2023
DM-124322-11 Keskkonnaloa nr KL-519788 väljastamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125655-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020563 Lüüste Põllumajandusühistu TÜH 22.09.2023
DM-124926-11 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa nr EE1018912 väljastamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125105-11 Veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise taotluse täiendamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124826-21 Ettepanek Kihlepa uuringuruumi kohta Mihkel Koos 22.09.2023
DM-125915-3 Notification IT00361 IVCIE 22.09.2023
DM-125391-7 Elbu IV turbatootmisala keskkonnakaitseloa muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125555-4 TARAGONA OÜ keskkonnakaitseloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125915-1 Acknowledgement IT 003615 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 22.09.2023
DM-125915-2 Consent IT 003615 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 22.09.2023
DM-125884-2 Jäätmekäitleja Tiigikalda OÜ registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125904-1 Kolleri VII geoloogilise uuringu kaevandite likvideerimise akt korrastamise kooskõlastamiseks Maavarauuringud OÜ 22.09.2023
DM-125902-1 Sulgemiskava kinnitamiseks OÜ Amestop 22.09.2023
DM-125881-2 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotluse tagastamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125700-3 Kaarma dolomiidikarjääri keskkonnaloa (KMIN-042) muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-121967-13 Poolvahe II liivakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124339-18 Osaühing Refeus keskkonnaloa nr L.JÄ/332789 eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125793-2 Osaühing Taagepera Loss jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-122420-5 Sunniraha määramise otsus ja hoiatus Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124976-7 Leca Eesti Osaühingu kompleksloa nr KKL/318414 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-124546-2 Keskkonnatasu deklareerimise kohustuse meeldetuletus Keskkonnaamet 22.09.2023
DM-125790-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020571 Renteks OÜ 21.09.2023
DM-125901-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020583 Tõrva Vallavalitsus 21.09.2023
DM-115335-39 Põhja-Kiviõli II põlevkivi kaevandamise keskkonnaloa nr KMIN-105 muutmise taotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-124165-10 Nr. EE 1017373 State Environmental Service 21.09.2023
DM-125900-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520187 väljastamine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-125900-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020585 Turf OÜ 21.09.2023
DM-123396-21 Keskkonnaloa nr L.ÕV/319039 muutmine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-125899-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020467 JSK Ida OÜ 21.09.2023
DM-125823-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020582 SOL Baltics OÜ 21.09.2023
DM-125394-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020570 VR Vedu OÜ 21.09.2023
DM-125705-2 Nevel Eesti OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/329002 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-125898-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020522 Võru Linnavalitsus 21.09.2023
DM-124113-20 Arvamuse andmine aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude kohta Saaremaa Vallavalitsus 21.09.2023
DM-125897-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020546 Marina Minerals OÜ 21.09.2023
DM-125701-4 Aktsiaselts Olerex Terminal keskkonnaloa nr L.ÕV/327957 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-124159-17 Rava uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-125400-6 Väliplatsi ladustamisplaan ECO GROUP OÜ 21.09.2023
DM-125896-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020529 Mainer OÜ 21.09.2023
DM-125894-2 Kiirgustegevusloas nr 17/008 ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-125894-1 Ebatäpsus kiirgustegevusloas nr 17/008 Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-124881-8 Paged Eesti OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324894 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-125369-11 TRANSBOUNDARY SHIPMENTS OF WASTE IT 000895 THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 21.09.2023
DM-125893-1 Kanaküla II uuringuruumi korrastamise akt EMG Karjäärid OÜ 21.09.2023
DM-125891-2 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1020568 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 21.09.2023
DM-125892-1 Jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517539 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-125891-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1020558 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 21.09.2023
DM-125364-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020567 Selmet Invest OÜ 21.09.2023
DM-125459-9 Küsimused, ettepanekud Unipiha karjääri kohta. eraisik T.R. 21.09.2023
DM-124926-8 Decision of Notification EE 1018912 Finnish Environment Institute (SYKE) 21.09.2023
DM-125661-6 Keskkonnaloa muutmise taotlusele arvamuse andmine Lääne-Harju Vallavalitsus 21.09.2023
DM-125889-1 Aktsiaselts Hansa Candle välisõhu heiteseire aruandest Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-125890-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1020564 Ionisos Baltics OÜ 21.09.2023
DM-101418-436 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 21.09.2023
DM-124670-12 Gren Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV/332754 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 21.09.2023
DM-122270-17 Vastuskiri kirjale nr DM-122270-14 Heidelberg Materials Kunda AS 21.09.2023
1 2 3 4 5 .. 847 Järgmine lk 1/847-st. Kokku 84662 kirjet