Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-127573-2 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023015 TREV-2 Grupp AS 28.02.2024
DM-127574-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1022942 Ardi Karpson 28.02.2024
DM-127573-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023000 TREV-2 Grupp AS 28.02.2024
DM-118836-16 Kurejärve liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127571-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1022800 Merimetsa Hambakliinik OÜ 28.02.2024
DM-127130-2 Vastus dokumendile - Aegviidu puhasti 2023. aasta operatiivseire kokkuvõte ja edasine tegevuskava Raven OÜ 28.02.2024
DM-124698-31 Lähteülesanne seoses Kirikla keskkonnaloa taotluse menetlusega Tariston AS 28.02.2024
DM-120881-16 Haava II kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK.LV-174778 muutmise korraldus Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127570-1 Üle tähtaja kohustusest Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127569-1 Veetaseme tõstmise protokoll Saue Vallavalitsus 28.02.2024
DM-127520-2 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023011 Tallinna Bekkeri Sadam OÜ 28.02.2024
DM-127568-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521370 väljastamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127568-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1023007 KOPLI talu 28.02.2024
DM-126916-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1022984 NEO DENTAL GROUP OÜ 28.02.2024
DM-127567-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521369 väljastamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127567-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023009 IISRAL Recycling OÜ 28.02.2024
DM-127447-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521367 väljastamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127378-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023004 JUMINDA POOLSAARE SELTS MTÜ 28.02.2024
DM-124574-18 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023008 Eesti Jäätmekäitlus OÜ 28.02.2024
DM-124372-25 MA_vastusk_Männiku_XX_liivakarjäär_28.02.2024 Maa-amet 28.02.2024
DM-127442-2 MA_vastusk_Õisu_turbatootmisala_laiendus_28.02.2024 Maa-amet 28.02.2024
DM-127276-3 Puuduste kõrvaldamine Ahisilla lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusel Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-120881-14 Arvamuse avaldamine Haava II kruusakarjääri eelnõudele Midam OÜ 28.02.2024
DM-127565-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022737 Atria Eesti AS 28.02.2024
DM-127147-5 Lasila II kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/320181 muutmine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127564-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022998 Metal Capital OÜ 28.02.2024
DM-127250-4 Põhja-Sakala Haldus AS keskkonnaloa nr L.VV/325616 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127546-2 Keskkonnatasu deklareerimine Sandlind OÜ 28.02.2024
DM-126261-16 Vastus dokumendile KMG OÜ 28.02.2024
DM-127270-12 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023002 United Motors AS 28.02.2024
DM-127562-1 Mõõtmiskohustuse pikendamise taotlus O-I Estonia AS 28.02.2024
DM-122270-23 Täiendav selgitus ja lisaandmete küsimine (kauplemisüsteemi loa osana seirekava esitamine) Keskkonnaamet/Lii Allas 28.02.2024
DM-127561-1 Väljalaskme SRV-Saustinõmme (HA538) 2023. a omaseire mittevastavuse kohta selgituse küsimine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127560-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521364 väljastamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127560-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1023001 Nigula Piim OÜ 28.02.2024
DM-127106-5 Panoraamröntgenseadme andmed Priit Ruuge 28.02.2024
DM-124976-23 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022821 Leca Eesti OÜ 28.02.2024
DM-127310-4 Arvamuse küsimine kohalikult omavalitsuselt Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-126371-5 Arvamuse andmine Urissaare II liivakarjääri korrastamistingimuste ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõule Häädemeeste Vallavalitsus 28.02.2024
DM-127559-1 Keskkonnaluba KL-514822 AS Eesti Mereagentuur 28.02.2024
DM-126840-14 Sadama 26 Arenduse OÜ vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-126840-13 Sadama 26 Arenduse OÜ vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127251-4 Suure-Jaani Tervisekoja vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-124447-14 Seisukoht Keskkonnakompleksloa nr KKL/318537 muutmise korraldusele ja muudetud loa eelnõule Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 28.02.2024
DM-127456-3 GRK Eesti AS Koru silla veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127528-2 Kobratu II liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-126844-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-516021/22 muutmine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-114829-31 Pening II turbatootmisalal Tootsi Turvas AS vee erikasutusele kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-126252-13 Kuiaru II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127572-1 Taotlus välisõhu saasteloa tühistamiseks K-Mark oü 28.02.2024
DM-127540-1 Keskkonnaloa nr L.ÕV/330550 väljalaskmete Toftani sademevesi ja Combilink nõuetele vastavuse tagamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127216-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521225 väljastamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-126632-11 Heiki Kink keskkonnaloa nr KL-520777 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127494-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-506621/19 muutmine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-120881-15 Haava II kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127308-6 Kiirgustegevusloa nr KTL-516305/22 muutmine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127242-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-506838/20 muutmine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-127047-5 Aktsiaselts VALUMEHAANIKA keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-120551-20 Kiirgustegevuse käigus tekkinud radioaktiivselt saastunud tahkete materjalide vabastamine Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-126224-7 Enefit Green AS Iru elektrijaama nr L.KKL.HA-222658 keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja eelhinnangu eelnõu edastamine seisukoha andmiseks Keskkonnaamet 28.02.2024
DM-125968-11 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1022999 Vetping OÜ 27.02.2024
DM-126799-8 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1022997 Haldja Hambaravi OÜ 27.02.2024
DM-126502-11 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1022987 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 27.02.2024
DM-126502-12 Kiirgustegevuse asukoha plaan Markus Vardja 27.02.2024
DM-127557-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022954 Balti Liiv OÜ 27.02.2024
DL-515815-1 RE.JÄ/515815 2023 Killumees transport OÜ 27.02.2024
DM-127556-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1022991 Eesti Keskkonnateenused AS 27.02.2024
DM-127401-4 Tööde teostamise periood Nordpont OÜ 27.02.2024
DM-127555-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1022989 RAGN-SELLS AS 27.02.2024
DM-126807-9 Leevi reoveepuhasti heitvee vooluhulkade täpsustus Keskkond & Partnerid OÜ 27.02.2024
DM-125518-11 Keskkonnaloa nr KL-520015 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-126621-7 Arvamuse andmine Nõmme-Koordi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Viljandi Vallavalitsus 27.02.2024
DM-127552-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022956 TREV-2 Grupp AS 27.02.2024
DM-126202-10 Arvamuse andmine Nõmme-Koordi liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Viljandi Vallavalitsus 27.02.2024
DM-127551-2 Aseri I savikarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-127551-1 Aseri I savikarjääri korrastamistingimuste taotlus Wienerberger AS 27.02.2024
DM-126373-13 Keskkonnaloa nr KL-520736 andmine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-127550-2 Aseri II savikarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-127533-2 Keskkonnaloa nr L.ÕV/332754 eritingimusest Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-127550-1 Aseri karjääride korrastamistingimuste taotlus Wienerberger AS 27.02.2024
DM-124439-30 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022986 UTILISAATOR GRUPP OÜ 27.02.2024
DM-126751-4 Aktsiaselts Printon keskkonnaloa nr L.ÕV/331663 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-126155-8 Ulitina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusaja pikendamine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-127378-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-126879-8 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1022896 NEO DENTAL GROUP OÜ 27.02.2024
DM-127548-1 Loa omaja nimi muutmine Pihlakodu AS 27.02.2024
DM-127547-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1022390 KEDOKA OÜ 27.02.2024
DM-126457-15 Mittetulundusühing Hara Sadam keskkonnaloa nr KL-521137 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-127270-11 AS United Motorsi keskkonnaloa nr L.ÕV/323641 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-126499-6 Kohustuse tähtaja pikendamisest Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-125507-31 Remetrix OÜ vastuväide avaldatud eelnõule ja menetlustähtaja pikendamise palve Remetrix OÜ 27.02.2024
DM-126237-18 Green Marine vastuskiri Maardu Raudtee AS arvamusele GREEN MARINE AS 27.02.2024
DM-127546-1 Keskkonnatasu deklareerimine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-127558-1 Shipment of waste, notification SE 220296 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 27.02.2024
DM-126615-3 Esildis jäätmete ladustamiseks kantud raha tagastamiseks ettevõttele Reco Ringmajandus OÜ Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-127545-1 Biometaan OÜ keskkonnaloa nr KL-519978 ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 27.02.2024
DM-126115-11 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022970 ORGITA DOLOMIIDITOOTED OÜ 27.02.2024
DM-124439-29 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022983 UTILISAATOR GRUPP OÜ 27.02.2024
DM-127544-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1022982 Männiku Teravili OÜ 27.02.2024
DM-127270-10 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022980 United Motors AS 27.02.2024
1 2 3 4 5 .. 929 Järgmine lk 1/929-st. Kokku 92816 kirjet