Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126022-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020906 Peter Kask 03.10.2023
DM-126021-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020636 Eesti Keskkonnateenused AS 03.10.2023
DM-126020-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020635 Eesti Keskkonnateenused AS 03.10.2023
DM-126019-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020634 Eesti Keskkonnateenused AS 03.10.2023
DM-126018-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020633 Eesti Keskkonnateenused AS 03.10.2023
DM-125598-7 Vastus dokumendile Holdfast OÜ 03.10.2023
DM-126017-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1020710 Sokkel Karjäärid OÜ 03.10.2023
DM-126016-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020900 Rauno Mesipuu 03.10.2023
DM-125169-9 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020901 Fibenol OÜ 03.10.2023
DM-126015-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1020899 R&T Joandi Hambaravi OÜ 03.10.2023
DM-126014-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1020887 Eesti Killustik OÜ 03.10.2023
DM-125598-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1020873 Holdfast OÜ 03.10.2023
DM-126013-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1016744 Eesti Killustik OÜ 03.10.2023
DM-126012-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020701 Rannavesi Ehitus OÜ 03.10.2023
DM-125517-9 Kohapealsest kontrollist Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-126011-1 Täitmata kohustustest Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125466-5 Taotluse esitamise tähtaja pikendamise taotlemine Lüganuse Vallavalitsus 03.10.2023
DM-124572-14 Mõisametsa II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-126010-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1020463 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 03.10.2023
DM-126009-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1020891 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 03.10.2023
DM-125153-5 Vastuskiri Tammiste liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimisele Põllumajandus- ja Toiduamet 03.10.2023
DM-125335-4 Enefit Power AS jäätmekäitleja registreeringu taotluse lisaandmete kirjale vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-126008-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1020896 Fertum Holding OÜ 03.10.2023
DM-124572-13 Mõisametsa II liivakarjääri taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125928-2 AK_MA_vastus_Tudulinna_kruusakarjäär_03.10.2023 Maa-amet 03.10.2023
DM-126007-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020889 Elva Vallavalitsus 03.10.2023
DM-125870-4 Seletus veetarbimise tõusu kohta MTÜ Ploomipuu Vesi 03.10.2023
DM-126006-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020257 Warmeston OÜ 03.10.2023
DL-320020-1 Püüdeseadme efektiivsuse kontroll Adven Eesti AS 03.10.2023
DM-126005-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1019863 Center for Clinical and Basic Research AS 03.10.2023
DM-125456-10 Decision on shipment of waste. Notification No LV 000726 Department of Pollution and Natural Resources 03.10.2023
DM-125832-4 Notification No EE1020327 Katrin Kaare 03.10.2023
DM-125527-5 Vastus dokumendile Center for Clinical and Basic Research AS 03.10.2023
DM-125451-8 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020890 Base Metal Recycling OÜ 03.10.2023
DM-126004-1 Üldgeoloogilise uurimistöö loa esmataotlus T-YGUL/1020864 TREV-2 Grupp AS 03.10.2023
DM-124736-15 Päelda uus uuringuloa eelnõu Marina Minerals OÜ 03.10.2023
DM-125435-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020886 Kagu-Eesti Turvas AS 03.10.2023
DM-125770-6 Vastus kirjale „Korba liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine“ Põllumajandus- ja Toiduamet 03.10.2023
DM-122073-9 Tammemäe VIII korrastamistingimused AS TREV-2 Grupp 03.10.2023
DM-125731-5 Metafee OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-124919-15 Vastuskiri 20.09.2023 nr DM_124919-14 Heti Agri OÜ 03.10.2023
DM-125070-16 Avaldus Joel Toomsalu 03.10.2023
DM-125552-9 Korrastamistööde vastuvõtukomisjoni liikme määramine (Toila Vallavalitsus) Toila Vallavalitsus 03.10.2023
DM-126003-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020884 SEKTOPLAST OÜ 03.10.2023
DM-125070-17 Avaldus Kristjan Rebane 03.10.2023
DM-125731-6 Metafee OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125731-4 Finantstagatise maksekorraldus Metafee OÜ 03.10.2023
DM-125267-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-124365-7 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ keskkonnakompleksloa (nr L.KKL.IV-171223 muutmise) taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125329-9 N.R. Energy Osaühingu keskkonnaloa nr 192384 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-124113-23 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmise taotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-119921-9 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava täitmisest ja keskkonnaloa nr L.ÕV/325672 muutmise taotluse esitamisest teavitamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-119946-11 Seoses Keskkonnaameti ettepanekuga ühekordse seire tegemiseks puurkaevust nr 19491 Ragn-Sells AS 03.10.2023
DM-124631-9 Pitsalu liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamisealgatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125884-6 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520296 väljastamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-124298-14 Eametsa liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-123987-18 Aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks keskkonnakompleksloa nr KKL-500262 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125247-14 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-124736-14 Päelda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise korralduse ja loa eelnõu edastamine uuesti arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-123632-40 Arvamus Marimäe liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu kohta Põlva Vallavalitsus 03.10.2023
DM-125849-2 Kraavi Põllumajandus OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125794-2 SV Torutööd OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125916-2 RAO Metall OÜ keskkonnaloa nr KL-515817 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-119824-95 Teavitus keskkonnahäiringust_sej KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 03.10.2023
DM-119824-96 Teavitus keskkonnahäiringust_sej KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 03.10.2023
DM-119824-94 Teavitus tootmisrežiimi muutmisest (GGS) KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 03.10.2023
DM-125915-10 Riikidevahelise jäätmete läbiveo loa nr IT 003615 väljastamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-124471-13 Hiiumaa Jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-507838 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125575-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125796-2 OÜ PMT keskkonnaloa nr L.ÕV/320858 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125793-4 Osaühing Taagepera Loss jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-125636-6 Acknowledgement No FI 230057 Elisabeth Paenurm 03.10.2023
DM-114829-25 Peningi II turbatootmisala keskkonnaloa taotluse menetlusest Keskkonnaamet 03.10.2023
DM-126002-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020880 Igor Dubinin 02.10.2023
DM-125451-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020879 Base Metal Recycling OÜ 02.10.2023
DM-125619-4 N.R. Energy Osaühing keskkonnaloa nr L.ÕV/319234 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 02.10.2023
DM-122095-16 Rüütja II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 02.10.2023
DL-220284-1 SE 220284 AS Kuusakoski 02.10.2023
DM-126001-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020876 Saloni Büroomööbli AS 02.10.2023
DM-125415-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe esitamise meeldetuletus Keskkonnaamet 02.10.2023
DM-122325-21 Kooskõlastus Meierei tn 1 ja 3. Klotoid OÜ 02.10.2023
DM-126000-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020868 Base Metal OÜ 02.10.2023
DM-121846-12 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020875 Gren Viru AS 02.10.2023
DM-125829-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu mitte andmine Keskkonnaamet 02.10.2023
DM-125206-8 Aktsiaselts Saarte Liinid Roomassaare sadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 02.10.2023
DM-125447-10 Ura oja torusilla rajamise veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimisest teavitamine Keskkonnaamet 02.10.2023
DM-125221-8 Aktsiaselts Saarte Liinid Rohuküla sadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 02.10.2023
DM-125221-7 Loa vastamise tähtaja pikendamine Saarte Liinid AS 02.10.2023
DM-125206-7 Loa vastamise tähtaja pikendamine Saarte Liinid AS 02.10.2023
DM-125998-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020866 Väätsa Agro AS 02.10.2023
DM-125997-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/520295 väljastamine Keskkonnaamet 02.10.2023
DM-125997-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1020877 KESA-AGRO OÜ 02.10.2023
DM-125884-5 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020872 Tiigikalda OÜ 02.10.2023
DM-125192-9 WARMESTON OÜ Võru vald Järvere küla muudatused taotluses. Warmeston OÜ 02.10.2023
DM-124736-13 Päelda uuringuruumi uuringuloa korralduse ja loa eelnõud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 02.10.2023
DM-125996-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020855 New Standard Oil OÜ 02.10.2023
DM-125258-10 Veeloa taotluse T-KL/1019468 selgituseks Mistra-Autex AS 02.10.2023
DM-122477-13 Volli talu keskkonnaloa nr KL-519973 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 02.10.2023
DL-042-3 Reinu lubjakivikarjääri ümbruse kaevude veetasemete mõõtmine AS TREV-2 Grupp 02.10.2023
DM-125552-8 Maade korrastatuks tunnistamine 03.10.2023 Enefit Power AS 02.10.2023
1 2 3 4 5 .. 853 Järgmine lk 1/853-st. Kokku 85216 kirjet