Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128145-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023699 Andrus Arming 12.04.2024
DM-128144-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023698 Nordpont OÜ 12.04.2024
DM-126852-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023697 Forek OÜ 12.04.2024
DM-128143-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1023691 Terviseamet 12.04.2024
DM-128142-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023628 Monmediq OÜ 12.04.2024
DM-127883-5 Mulgi Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127883-6 Mulgi Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-125171-9 MA_vastusk_AK_Männiku_IX_liivakarjäär_12.04.2024 Maa-amet 12.04.2024
DM-125413-23 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr L.JÄ/326812 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-126816-9 Varudi liivakarjääri taotlusest Merko Kaevandused OÜ 12.04.2024
DM-125172-25 Nõusolek Partsi maardla Partsi IX kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju eelhinnanguga ja KMH hindamise algatamata jätmisega Hiiumaa Vallavalitsus 12.04.2024
DM-128137-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine Sopimetsa II lubjakivikarjääri keskkonnaloal nr L.MK/319345 Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128097-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128139-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023356 Võru Jäätmekeskus MTÜ 12.04.2024
DM-127150-7 Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127082-9 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023696 Kambja Vallavalitsus 12.04.2024
DM-127885-5 Vastamistähtaja pikendamine (Laiavangu V liivakarjäär) SKP Invest OÜ 12.04.2024
DM-115314-6 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve (Wooluvabrik OÜ) Jõelähtme Vallavalitsus 12.04.2024
DM-126816-8 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023644 MERKO KAEVANDUSED OÜ 12.04.2024
DM-128138-1 Vastus kontrollaktile Ida-Tallinna Keskhaigla AS 12.04.2024
DM-125993-26 Mittetulundusühing Ristna sadam keskkonnaloa nr KL-520614 avaliku istungi protokoll Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127941-4 OÜ HARBET keskkonnaloa nr L.VV/326946 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128136-1 Enefit Power AS Enefit Õlitööstuse vaatluskaevude naftasaaduste kõrgest sisaldusest Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127941-3 OÜ HARBET keskkonnaloa nr L.VV/326946 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127915-6 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128062-2 Arvamuse küsimine kohalikult omavalitsuselt Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128135-1 Päring kindlustuslepingu kohta Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128060-2 Arvamuse küsimine kohalikult omavalitsuselt Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127915-5 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023689 Sodalis OÜ 12.04.2024
DM-128134-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023688 JÄRVE BIOPUHASTUS OÜ 12.04.2024
DM-128133-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023633 PÕLVA VESI AS 12.04.2024
DM-128141-1 Orgita turbatootmisala korrastamise projekt OÜ Inseneribüroo STEIGER 12.04.2024
DM-127501-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-512226/21 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127350-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023690 Krausberg Eesti OÜ 12.04.2024
DM-128132-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1023455 Metsahake OÜ 12.04.2024
DM-128131-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023647 Tarvastu Motoklubi MTÜ 12.04.2024
DM-127941-2 Teavitus keskkonnakaitseloa taotluse esitamise kohta: OÜ HARBET Rae Vallavalitsus 12.04.2024
DM-127962-5 Arvamuse küsimine Kunda uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127605-5 Keskkonnaloa nr KL-521613 andmine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-110996-9 Vastus OÜ-le Väo Paas seoses Rannamõisa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusega Kliimaministeerium 12.04.2024
DM-127962-4 Arvamuse küsimine Kunda uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127962-3 Kunda uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-126660-17 OÜ Langeviir keskkonnaloa taotluse kohta esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128130-1 Ir-192 allika vahetus Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 12.04.2024
DM-126622-16 Are II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisest teavitamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127912-2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu nr PHRR/521673 väljastamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-125382-4 Täiendatud Tatramäe II kruusakarjääri korrastamisprojekti esitamine KIIRKANDUR AS 12.04.2024
DM-128129-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023389 Adven Eesti AS 12.04.2024
DM-128128-1 Keskkonnaloa nr L.VV/328864 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128057-2 Arvamuse andmine Kuislemma turbatootmisala korrastamise eskiisplaanile Maa-amet 12.04.2024
DM-126660-16 OÜ Langeviir jäätmekäitlusjaama rajamisest (menetlus nr M-126660) Andres Kivilaid 12.04.2024
DM-128023-2 Notification No FI 240005 State Environmental Service of Latvia 12.04.2024
DM-128085-1 AS Eesti Gaas keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-170351 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127997-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-125678-21 Keskkonnakaitseloa KMIN-073 muutmise eelnõu Enefit Power AS 12.04.2024
DM-127552-5 Vastus Keskkonnaameti kirjale 12.03.2024 nr DM-127552-4 AS TREV-2 Grupp 12.04.2024
DM-127996-4 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521680 väljastamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-126039-31 Hagudi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusaja pikendamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127261-4 Aravuse paisu kalapääsu tööprojektist Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128121-2 Keskkonnaameti vastus Möllatsi turbatootmisala settetiikide puhastamisest Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-126401-17 Tõõrakõrve geoloogiline uuring ja MÜ-de kooskõlastus Marina Minerals OÜ 12.04.2024
DM-126401-18 Tõõrakõrve geoloogiline uuring ja MÜ-de kooskõlastus Ministeeriumide ühisosakond 12.04.2024
DM-126629-8 Seliger Grupp OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128140-1 Põlli uuringuruumi puuraukude ja kaevandite likvideerimise akt (geoloogilise uuringu luba L.MU/512435) AS TREV-2 Grupp 12.04.2024
DM-127351-5 OÜ Laurits keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127818-1 Pakitaxi OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/334819 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127215-8 OÜ Mürkal keskkonnaloa nr KL-521226 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128108-5 Keskkonnaloa nr KL-509619 omaja andmete muutmine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127330-10 Aktsiaselts Tallinna Lennujaam keskkonnaloa nr L.VV/326754 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-126868-12 Selgitused Hagudi V geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse käigus OÜ Elektriväli 12.04.2024
DM-125783-10 Riigivara otsustuskorras kasutusse andmisest (Rummu karjäär) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium 12.04.2024
DM-124996-22 Vastus arvamusele Kasaritsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127834-2 Tammemäe VIII korrastamisprojekti esitamine rakendusnõusoleku saamiseks AS TREV-2 Grupp 12.04.2024
DM-124298-25 Vastus Eametsa liivakarjääri keskkonnaloa menetluse lisateabe küsimisele Marina Minerals OÜ 12.04.2024
DM-127998-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-126993-7 Osaühingu JÄRVE BIOPUHASTUS keskkonnaloa nr L.VV/321751 muutmise otsuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-127692-2 Vastus selgitustaotlusele Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-125357-2 Ohtu turbatootmisala korrastamistingimuste eelnõule ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõule arvamuse küsimine, korrastamistingimustega andmisega seotud tähtaegade pikendamine Keskkonnaamet 12.04.2024
DM-128127-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023685 Janis Rajamägi 11.04.2024
DM-128126-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023683 TOP CANDY OÜ 11.04.2024
DM-127915-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023679 Sodalis OÜ 11.04.2024
DM-128110-4 Vastus vastamistähtaja pikendamise taotlusele Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128019-5 Teave kiirgustegevusloaga määratud tingimuste täitmisest Peeter Sillakivi 11.04.2024
DM-128125-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1023680 Smile iD Hambakliinik OÜ 11.04.2024
DM-128124-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1023677 Smile iD Hambakliinik OÜ 11.04.2024
DM-126766-4 Vastus dokumendile nr DM-126766-2 ja DM-126766-3 Nakro OÜ 11.04.2024
DM-128123-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023661 Ramsi Turvas AS 11.04.2024
DM-127738-5 Kiirgustegevusloa nr 17/043 muutmine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128122-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023673 KAEVAX OÜ 11.04.2024
DM-127150-6 Taotlus kolmandate isikute kaasamiseks ning tähtaja pikendamiseks Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise menetluses Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ 11.04.2024
DM-125020-18 Orgita IV dolokivikarjääri keskkonnakaitseloa taotluse menetluse käigus laekunud ettepanekute ja arvamuste edastamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128073-3 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa nr K/521678 väljastamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128121-1 Möllatsi settetiikide puhastamisest Gren Tartu AS 11.04.2024
DM-127675-6 Maardu Linnavalitsuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128073-2 M-128073 vastus päringule PALDISKI SADAMATE AS 11.04.2024
DM-127870-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023657 Pyynikin Brewing Oy FIL 11.04.2024
DM-127997-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-127675-5 Maardu Linnavalitsuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128048-2 Notification No EE1023219 Katrin Kaare 11.04.2024
DM-128116-3 Tagatis Ragn-Sells AS 11.04.2024
1 2 3 4 5 .. 954 Järgmine lk 1/954-st. Kokku 95309 kirjet