Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128182-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023757 Krüüdneri Karjäär OÜ 16.04.2024
DM-128181-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023764 Krüüdneri Karjäär OÜ 16.04.2024
DM-127609-4 Notification No NO 501817 Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-126863-13 Täpsustavad andmed AS Mammograaf 16.04.2024
DM-126856-8 Nordic Fibreboard Ltd Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/333672 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-127602-3 Röntgenseadme paigaldusest (vastus) Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-127602-2 Röntgenseadme paigaldausest Südalinna loomakliinik 16.04.2024
DM-127469-6 Täiendavad andmed (vastus) Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-127469-5 Täiendavad andmed Ionisos Baltics OÜ 16.04.2024
DM-125897-23 Arvamuse andmise tähtaja pikendamine Viruküla liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule Saue Vallavalitsus 16.04.2024
DM-127843-8 Kassinurme uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Põllumajandus- ja Toiduamet 16.04.2024
DM-128179-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023759 Männiku Teravili OÜ 16.04.2024
DM-124470-9 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine ja Jägala lubjakivikarjääri taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128178-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521711 väljastamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128178-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1023761 VELBURG OÜ 16.04.2024
DM-127837-2 Enefit Power AS jäätmekäitleja registreeringu taotluse kohta lisaandmete küsimine menetluse käigus Keskkonnaamet 16.04.2024
DL-000723-1 Corvus Company LV000723 rejected shipment 4/30 STR Tecoil Oy 16.04.2024
DM-128051-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023754 Suja Ehitus OÜ 16.04.2024
DM-128176-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023752 Pärna Vili OÜ 16.04.2024
DL-000895-3 IT000895 Regione Calabria Aoo REGCAL 16.04.2024
DM-126834-6 Pitsalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-127730-5 Likekõrve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse andmise tähtaja pikendamine Saue Vallavalitsus 16.04.2024
DM-127721-2 Padriku uuringuruum OÜ Inseneribüroo STEIGER 16.04.2024
DM-127338-6 Nr. LV 000744 State Environmental Service 16.04.2024
DM-127065-9 Kirjalik arvamus keskkonnaloa taotluse kohta Sillamäe Linnavalitsus 16.04.2024
DM-128174-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023734 Nordpont OÜ 16.04.2024
DM-128173-1 Geoloogilise uuringu loa muutmistaotlus T-L.MU/1023743 Verston OÜ 16.04.2024
DM-127753-5 OÜ Fiber Trans taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-127753-4 Vastamistähtaja pikendamine Fiber Trans OÜ 16.04.2024
DM-128172-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023711 Aldri Teesaar 16.04.2024
DM-127522-5 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128115-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloas nr KL-520766 Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128171-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021221 HS Works OÜ 16.04.2024
DM-127676-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023740 Jalaka Kinnisvara OÜ 16.04.2024
DM-128170-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023742 RDS Grupp OÜ 16.04.2024
DM-127522-4 Puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 16.04.2024
DM-128092-2 Projekt Savitec OÜ 16.04.2024
DM-128092-3 Kohaliku omavalitsuse seisukoha küsimine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128169-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521641 väljastamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128169-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023739 Undi Teenused OÜ 16.04.2024
DM-128168-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022495 Marketex Marine OÜ 16.04.2024
DM-126558-10 Vastus arvamusele Kuiandi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128167-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521706 väljastamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128167-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023738 Metsahake OÜ 16.04.2024
DM-118268-47 Harku II lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-086 muutmisest teavitamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-127251-9 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023547 Suure-Jaani Tervisekoda 16.04.2024
DM-128166-1 Uue töötaja koolituse tunnistus MAST Europe OÜ 16.04.2024
DM-128165-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023702 Perdi Jaani talu 16.04.2024
DM-126629-9 Finantstagatise maksekorraldus; õnnetusjuhtumikindlustus Seliger Grupp OÜ 16.04.2024
DM-127882-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023735 TREF AS 16.04.2024
DM-127627-6 PE/KTFO/2008-2/2024. EE 1021216 Philip Morris Estonia OÜ 16.04.2024
DM-127674-7 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521705 väljastamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128164-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023717 Tariston AS 16.04.2024
DM-127674-6 Vastuskiri Export24 OÜ 16.04.2024
DM-127882-6 Lisaandmete küsimine Utessuu liivakarjääri keskkonnaloa muutmistaotluse menetluses Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128069-5 Tuuraste II uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128069-4 Tuuraste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-125172-26 Partsi maardla Partsi IX kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128155-1 AutoViN Transport OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/519514 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-125739-23 Täiendatud Anelema dolokivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-083 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-125020-19 Avalikust arutelust teavitamine (Orgita IV dolokivikarjäär) Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128094-5 Suurepsi V uuringuruumi uuringuloa taotlusele nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128094-4 Suurepsi V uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128094-3 Suurepsi V uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-124572-25 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 16.04.2024
DL-330737-2 Tagatisraha Vahtklaas Eesti OÜ 16.04.2024
DM-126661-12 Osaühing Härjanurme Mõis keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-173736 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-127504-10 Aktsiaselts PÕLVA VESI keskkonnaloa nr KL-514056 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-126561-7 Täiendatud taotluse esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-125093-13 Vs: EE 1018760 AS Kuusakoski 16.04.2024
DM-128069-3 Tuuraste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-123302-14 Keskkonnaloa nr KL-518540 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-125836-14 Uudeküla kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-127620-6 Arvamus eksperthinnangu vajaduse kohta (Vahenurme karjäär) Keskkonnaamet 16.04.2024
DM-128163-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521704 väljastamine Keskkonnaamet 15.04.2024
DM-128163-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1023733 Hanno Uppin Vabaduse talu 15.04.2024
DM-128162-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023731 Eda Tarend 15.04.2024
DM-128161-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023732 Lauri Tarend 15.04.2024
DM-128160-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023152 Lauri Tarend 15.04.2024
DM-128159-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023725 Köögikata OÜ 15.04.2024
DM-127756-6 Avalikustamise käigus esitatud arvamusele vastamise tähtaja pikendamine Latesto Trade OÜ 15.04.2024
DM-127674-5 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023504 Export24 OÜ 15.04.2024
DM-128158-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521703 väljastamine Keskkonnaamet 15.04.2024
DM-128158-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023721 Nordpont OÜ 15.04.2024
DM-125247-26 M.T. täiendav seisukoht seonduvalt keskkonnaloa nr KL-506050 muutmise eelnõuga Advokaadibüroo Barrister 15.04.2024
DM-127035-6 Arvamuse andmine Tallinna Jäätmekeskuse keskkonnakaitseloa esmataotluse kohta Tallinna Strateegiakeskus 15.04.2024
DM-124572-24 Taotlus seisukoha esitamise tähtaja pikendamiseks SP Mets OÜ 15.04.2024
DM-126252-14 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520576 muutmine Verston OÜ 15.04.2024
DM-126458-9 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023720 Kõo Agro OÜ 15.04.2024
DM-127948-2 Tagasiside Cronimet Nordic OÜ 15.04.2024
DM-128041-5 Kadaja III uuringuruumi uuringuloa taotlusele nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 15.04.2024
DM-128041-4 Kadaja III uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 15.04.2024
DM-127688-11 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023716 IISRAL Recycling OÜ 15.04.2024
DM-128132-2 Notification No EE1023455 Katrin Kaare 15.04.2024
DM-128019-6 Kiirgustegevusloaga määratud lisakohustused Peeter Sillakivi 15.04.2024
DM-128120-1 Siimu kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/300327 ümberregistreerimine Keskkonnaamet 15.04.2024
DM-126744-15 tootmisohje esitamine Vändra MP OÜ 15.04.2024
DM-126390-7 VS: FI230075 shipment 6 Kuusakoski Oy 15.04.2024
DM-128094-2 MA vastus_Suurepsi V uuringuruum_15.04.2024 Maa-amet 15.04.2024
DM-127535-7 Saaremaa Haldus keskkonnaloa taotluse jäätmete ladustamise finantstagatisest Keskkonnaamet 15.04.2024
1 2 3 4 5 .. 955 Järgmine lk 1/955-st. Kokku 95479 kirjet