Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126629-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022351 Seliger Grupp OÜ 03.03.2024
DM-127631-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1023048 W VARA OÜ 03.03.2024
DM-127630-1 Kiirgusseadmete toimimisprotokollid Radexpert Opluss Hambakliinik OÜ 03.03.2024
DM-127629-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1023046 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 01.03.2024
DM-126621-8 Nõmme-Koordi II liivakarjääri keskkkonnaloa taotluse menetluses laekunud arvamuste edastamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127376-3 Balti Ehitus Grupp OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126202-11 Nõmme-Koordi liivakarjääri keskkkonnaloa taotluse menetluses laekunud kohaliku omavalitsuse üksuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127376-2 Balti Ehitus Grupp OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127522-2 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022955 Soonuka turbatootmisala Maa-amet 01.03.2024
DM-126965-6 Tähtaja pikendamine (vastus) Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126965-5 Tähtaja pikendamine 360 Dental OÜ 01.03.2024
DM-127627-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1021216 Philip Morris Eesti OÜ 01.03.2024
DM-127626-2 Nefab Packaging OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/321572 muutmise vajadusest Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126650-6 Decision of Notification FI 230092 Finnish Environment Institute 01.03.2024
DM-127626-1 Kirjavahetus Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126017-19 Arvamuse andmine Allika uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmise otsusele ja loa eelnõule Saue Vallavolikogu 01.03.2024
DM-126261-17 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023014 KMG OÜ 01.03.2024
DM-127241-3 Meeldetuletus ja menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127241-2 Kirjavahetus Marico Metall OÜ 01.03.2024
DM-126660-13 Päring ehitusjäätmete käitlemiskeskuse rajamise menetluse kohta Valgma külasse Paide Linnavalitsus 01.03.2024
DM-127171-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023044 Metsahake OÜ 01.03.2024
DM-126650-5 FI 230092 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 01.03.2024
DM-127622-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023043 Stone House OÜ 01.03.2024
DM-122000-19 Selgituse küsimine ettevõttelt Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127465-2 täpsustus heitvee osas OÜ Raven 01.03.2024
DM-127337-4 Decision of Notification FI 240001 Finnish Environment Institute 01.03.2024
DM-126391-6 FI230077 - PL tacit consent Główny Inspektor Ochrony Środowiska 01.03.2024
DM-127621-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521390 väljastamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127621-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023042 Stone House OÜ 01.03.2024
DM-124326-26 Täiendav arvamus Bioforce Ebavere OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL-520648 andmisele eraisik 01.03.2024
DM-127555-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/335283 väljastamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126279-9 Aktsiaselts Viru-Nigula Saeveski keskkonnaloa nr L.ÕV/323653 muutmine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127620-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023010 Marina Minerals OÜ 01.03.2024
DM-127223-2 Vastus dokumendile Conversio Design OÜ 01.03.2024
DM-127342-3 Foxway OÜ keskkonnaloa nr KL-520626 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127555-2 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023038 RAGN-SELLS AS 01.03.2024
DM-125287-16 Kaiste I kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127342-2 Foxway OÜ keskkonnaloa nr KL-520626 muutmise taotluse edastamine kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126263-10 Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-123590-20 Seisukoht Grossi Puit OÜ keskkonnaloa nr L.MK/322660 muutmise otsuse eelnõu osas Häädemeeste Vallavalitsus 01.03.2024
DM-119686-47 HOLTTEM AS keskkonnaloa nr L.ÕV/319296 eelnõu ja muutmise korralduse eelnõu valmimise teade Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-119686-48 HOLTTEM AS keskkonnaloa nr L.ÕV/319296 eelnõu ja otsuse eelnõu edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126744-13 Vastuskiri Tori Vallavalitsusele keskkonnaluba KL-514409 osas Vändra MP OÜ 01.03.2024
DM-127609-2 Notification No NO 501817 Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127618-2 OÜ Rõuge Kommunaalteenus keskkonnaloa nr L.VV/332518 ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-125501-9 Ettepanekud Sohlu korrastamise tingimustele Eesti Killustik OÜ 01.03.2024
DM-127408-2 Tallinna Jäätmekeskus jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127617-2 Aktsiaselts Linda Nektar keskkonnaloa nr L.VV/325951 ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-119686-46 HOLTTEM AS keskkonnaloa nr L.ÕV/319296 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127345-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-121969-27 Akimatsi liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521251 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126499-7 Vastus meeldetuletusele keskkonnaloa nõuete täitmise kohta Tartu Tervishoiu Kõrgkool 01.03.2024
DM-126411-12 Soodla VI uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127244-2 Tammiku radioaktiivsete jäätmete territooriumi radioaktiivse saastumise hindamise mõõtemetoodika ja tegevuste läbiviimiseks planeeritud ajakava kooskõlastamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-124588-19 Keskkonnaameti selgitused ja ettepanekud Tartu Vallavalitsuse 01.02.2024 korraldusele nr 143 Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126003-8 OSAÜHING SEKTOPLAST keskkonnaloa taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127164-4 Balti Rent OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126263-9 Muti uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520599 andmine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126897-7 Arvamuse andmise tähtaja pikendamisega nõustumine (Tsiistre liivakarjäär) Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-111240-21 Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetluse kohta Kiviõli Keemiatööstus 01.03.2024
DM-111240-22 Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse uuesti edastamine kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-126039-22 Hagudi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetlus Piret Laur 01.03.2024
DM-127398-2 Aktsiaseltsi Estonian Cell keskkonnakompleksloa nr 1 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-118268-44 Harku II karjääri keskkonnaloa nr KMIN-086 muutmise korralduse ja loa teistkordselt täiendatud eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-125287-15 Arvamuse küsimine Kaiste I kruusakarjääris kaevandamiseks keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu kohta Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-120744-31 Potsepa liivamaardla Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 01.03.2024
DM-127619-1 Teavitus - Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.VÕ-187008 Valio Eesti AS 01.03.2024
DM-126392-12 Seisukoht seoses ohtlike ainete juhtimisega ühiskanalisatsiooni LEMMA OÜ 01.03.2024
DM-127610-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022992 Nurme Turvas AS 29.02.2024
DM-126660-12 Ladustamise finantstagatis riigikontole - makse tegemise selgitus Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-126526-9 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023029 Fertilitas AS 29.02.2024
DM-127574-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023032 Ardi Karpson 29.02.2024
DM-127607-1 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1022716 SW ENERGIA OÜ 29.02.2024
DM-124572-22 Taotlus seisukoha esitamise pikendamiseks SP METS OÜ 29.02.2024
DM-127294-4 Maavara kaevandamise keskkonnaloa HARM-116 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127606-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021483 Strantum OÜ 29.02.2024
DM-127294-3 Maavara kaevandamise keskkonnaloa HARM-116 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127605-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1022733 Metapol Group OÜ 29.02.2024
DM-124354-13 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023031 METAPRINT AS 29.02.2024
DM-127604-1 Röntgenseadme paigaldusest ja kiirgustegevusloa muutmine Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127603-1 Röntgenseadme üle andmine ja kiirgustegevusloa muutmine Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127128-2 Vingi Suurtalu OÜ keskkonnaloa L.VV/332161 puuduvad seiretulemused Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127602-1 Röntgenseadme paigaldusest ja kiirgustegevusloa muutmine Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127123-2 Keskkonnaloa L.VV/331014 esitamata põhjavee seirest Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-112149-24 Lisainfo Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa nr KMIN-055 muutmise taotluse kohta Viru Keemia Grupp 29.02.2024
DM-125020-15 Orgita IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-125681-17 Agricom Tehnika Osaühing keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-125020-14 Orgita IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127601-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1022799 Merimetsa Hambakliinik OÜ 29.02.2024
DM-124447-15 Kompleksloa nr KKL/318537 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-125020-13 Orgita IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-126444-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022826 Finn-Rotor Estonia OÜ 29.02.2024
DM-127130-3 Aegviidu puhasti edasine tegevuskava Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127394-2 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023019 TÜRI VESI OÜ 29.02.2024
DM-127599-1 Finantstagatise arvestus Re Metal OÜ 29.02.2024
DM-127598-1 I-125 allikare inventuur 2023 a. kohta Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 29.02.2024
DM-126856-6 Nordic Fibreboard Ltd OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/333672 muutmise taotluse lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127549-2 Notification No SE 230160 Keskkonnaamet 29.02.2024
DM-127276-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023025 MERKO KAEVANDUSED OÜ 29.02.2024
DM-121070-23 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021858 JELD-WEN EESTI AS 29.02.2024
1 2 3 4 5 .. 930 Järgmine lk 1/930-st. Kokku 93000 kirjet