Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125236-9 Vastuskiri kirjale ESTOVER PIIMATÖÖSTUS OÜ 27.09.2023
DM-125576-6 Vormsi Vallavalitsuse Saxby sadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 27.09.2023
DM-125576-5 Vormsi Vallavalitsuse Saxby sadama keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 27.09.2023
DM-125946-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020490 Nevel Eesti OÜ 27.09.2023
DM-125705-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020642 Nevel Eesti OÜ 27.09.2023
DM-125432-5 GRK Eesti AS keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 27.09.2023
DM-125923-2 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125945-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020684 Põlva Vallavalitsus 26.09.2023
DM-125944-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1016806 Põlva Vallavalitsus 26.09.2023
DM-125943-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1019939 Põlva Vallavalitsus 26.09.2023
DM-125942-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020557 Põlva Vallavalitsus 26.09.2023
DM-125941-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020573 Põlva Vallavalitsus 26.09.2023
DM-125437-13 Thunderwood OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125437-12 Thunderwood OÜ keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125746-6 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-508174/20 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-121846-11 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020617 Gren Viru AS 26.09.2023
DM-125747-5 Notification EE 1019956 of AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, The Finnish Environment Institute 26.09.2023
DM-125283-15 Piirinaabri arvamus Magnetic MRO AS keskkonnaloa nr KL-519810 andmise otsuse eelnõule Piirnaaber 26.09.2023
DM-125703-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020647 Marina Minerals OÜ 26.09.2023
DM-125429-8 Acknowledgement No LV 000725 Katrin Kaare 26.09.2023
DM-125087-11 Arvamuse andmine Aquaviit OÜ keskkonnaloa taotlusele Hiiumaa Vallavalitsus 26.09.2023
DM-124886-13 Vineerihakke analüüsiakt OÜ Kohila Vineer 26.09.2023
DM-125739-4 AK_MA_vastus_Anelema_dolokivikarjäär_26.09.2023 Maa-amet 26.09.2023
DM-125938-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020614 KIVIKANDUR OÜ 26.09.2023
DM-124737-3 Taotlus 01.08.2023 nr DM-124737-2 kirjale vastamise tähtaja pikendamiseks Luunja Varahalduse SA 26.09.2023
DM-125723-5 Arvamus keskkonnaloa nr KL-515176 muutmise otsuse eelnõu kohta Tallinna Strateegiakeskus 26.09.2023
DM-124085-26 OÜ Steelman keskkonnaloa äravõtmise nõue Eraisik (A.T) 26.09.2023
DM-125936-2 Decision on waste treatment Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125746-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-508174/20 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125935-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020632 SPORDIÜHING EKSTREEMPARK 26.09.2023
DM-125703-3 Kämara liivakarjääri keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125933-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1020640 VALLENSON OÜ 26.09.2023
DM-125932-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520223 väljastamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125932-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020638 EURecycling OÜ 26.09.2023
DM-125730-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-508989/20 muutmine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125745-2 AS Maag Eesti keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-217156 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-124193-13 Andmete kohapealne kontroll AS A. L. A. R. A. 26.09.2023
DM-125642-14 petitsioon Ülle Seervald 26.09.2023
DM-125642-13 Geoloogilise uuringu loa taotlusega kursis hoidmine Rahel Luik 26.09.2023
DM-125642-12 petitsioon Mare Tamberg 26.09.2023
DM-123948-9 Enefit Power AS kompleksloa nr L.KKL.IV-137279 muutmise lisaandmete küsimine menetluse käigus Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125429-6 No LV 000725 päring PTT Recycling OÜ 26.09.2023
DM-125931-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020515 Timbeco Group OÜ 26.09.2023
DM-125930-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1020623 ProSmile OÜ 26.09.2023
DM-125929-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1020622 ProSmile OÜ 26.09.2023
DM-125647-5 Ohutustamise kava Omae medical services OÜ 26.09.2023
DM-125844-4 Keskkonnalubade nr L.ÕV/32687, KL-509689 ja paikse heiteallika registreeringu nr PHRR/335088 valdaja andmete muutmise korralduse edastamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125844-3 Keskkonnalubade nr L.ÕV/32687, KL-509689 ja paikse heiteallika registreeringu nr PHRR/335088 valdaja andmete muutmine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125936-1 Decision on waste treatment Finnish Environment Institute (Syke) 26.09.2023
DM-117861-30 Liivaku II liivakarjääri menetlusest Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125934-1 Pihali uuringuruumi geol luba tingimuste täpsustamine Mäebüroo Nord OÜ 26.09.2023
DM-125617-6 Osaühing A.VESKIMETS Keskkonnaloa nr KL-520077 andmine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125901-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520210 väljastamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125767-4 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520120 väljastamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-119824-93 Teavitus seadme TSK-500 töörežiimidest Kiviõli Keemiatööstus 26.09.2023
DM-125094-3 Keskkonnatasu deklareerimine ja sunniraha hoiatus Keskkonnaamet 26.09.2023
DL-515108-3 Naissaare sadama süvendustööd AS Saarte Liinid 26.09.2023
DM-125898-2 Võru Linnavalitsuse jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125095-8 Arvamuse andmine Korjusmäe III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Kanepi Vallavalitsus 26.09.2023
DM-122538-27 Vastuskiri Marina Minerals OÜ etteheidetele seoses Artto Pello eksperdi pädevusega Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125692-8 Tammiku põlevkivikaevanduse korrastamistööde vastuvõtukomisjoni moodustamine Keskkonnaamet 26.09.2023
DM-125937-1 Projekti muudatus Tallinna Strateegiakeskus 26.09.2023
DM-119824-92 Teavitus vahejuhtumist SEJ-s ja GGS-s töös Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 26.09.2023
DM-119824-91 Teavitus vahejuhtumist SEJ-s Kiviõli Keemiatööstus OÜ 26.09.2023
DM-125928-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020532 Metropol Group OÜ 25.09.2023
DM-125927-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1020621 Toivo Kivi 25.09.2023
DM-122325-20 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020413 Klotoid OÜ 25.09.2023
DM-125786-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1020592 Ionisos Baltics OÜ 25.09.2023
DM-125642-11 Geoloogilised uuringud Valli küas Lys-Maria Vare 25.09.2023
DM-125642-10 Uuringu luba Elle Tikki 25.09.2023
DM-125869-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125926-1 Selgituste küsimine omaseire tulemuste kohta Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125868-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125867-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125413-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020455 RAGN-SELLS AS 25.09.2023
DM-125866-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125865-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125864-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125863-2 AS HKScan Estonia keskkonnakomplekslubade muutmine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125407-9 Taotluse andmete kohapealse kontrolli kokkulepe Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125917-2 Kiirgustegevusloa nr 18/038 muutmisest Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125612-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1020618 UNITED LOGGERS OÜ 25.09.2023
DM-125925-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020597 Rannavesi Ehitus OÜ 25.09.2023
DM-125746-4 Tagatise küsimine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125192-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020548 Warmeston OÜ 25.09.2023
DM-125641-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125703-2 MA_vastusk_AK_Kämara_karjäär_25.09.2023 Maa-amet 25.09.2023
DM-125919-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125764-2 CARSTADT OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/330566 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-123890-1 OKP nr 1122273 Diana Elisa Tammiste 25.09.2023
DM-124354-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018324 METAPRINT AS 25.09.2023
DM-125804-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125456-9 Acknowledgement No LV 000726 Katrin Kaare 25.09.2023
DM-124326-11 Meeldetuletus Bioforce Ebavere OÜ keskkonnakompleksloa taotluse puuduste kõrvaldamise kohta Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125924-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1017404 Aigren OÜ 25.09.2023
DM-125793-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1020613 Taagepera Loss OÜ 25.09.2023
DM-125015-15 Põltsamaa Vallavolikogu keelduva otsuse edastamine ning seisukoha küsimine Rõstla IV dolokivikarjääri keskkonnakaitseloa esmataotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-125598-5 Tähtaja pikendamine Holdfast OÜ 25.09.2023
DM-125740-5 Suurekivi uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 25.09.2023
DM-119681-11 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020560 MIKSKAAR AS 25.09.2023
1 2 3 4 5 .. 849 Järgmine lk 1/849-st. Kokku 84816 kirjet