Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-127986-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023819 Dentores Dental Care OÜ 20.04.2024
DM-128242-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023804 Rapla Turvas OÜ 20.04.2024
DM-101555-5 Kontrolli (protokoll nr. 1129793) käigus esitatud nõuete tagasiside Dentores Dental Care OÜ 19.04.2024
DM-128123-2 MA_vastus_Kallissaare turbatootmisala_19.04.2024 Maa-amet 19.04.2024
DM-128049-5 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023722 Enefit Power AS 19.04.2024
DM-128241-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023778 Marina Minerals OÜ 19.04.2024
DM-128098-2 MA_vastus_AK_Punasoo turbatootmisala_19.04.2024 Maa-amet 19.04.2024
DM-127520-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023336 Tallinna Bekkeri Sadam OÜ 19.04.2024
DM-124976-27 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023668 Leca Eesti OÜ 19.04.2024
DM-127258-8 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023817 Miki OÜ 19.04.2024
DM-128086-2 Vastus kirjale 08.04.2024 nr DM-128086-1 Aktsiaselts Kuressaare Soojus, Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127056-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023791 Mäo Põllumajandusühistu 19.04.2024
DM-128238-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521747 väljastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128238-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023816 AB recycling OÜ 19.04.2024
DM-128237-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023814 AB recycling OÜ 19.04.2024
DM-127721-3 Padriku uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128236-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023018 TREV-2 Grupp AS 19.04.2024
DM-127376-8 Jäätmete ladustamise finantstagatise maksekorraldus Balti Ehitus Grupp OÜ 19.04.2024
DM-127610-4 Tähtaja pikendamine Nurme Turvas AS 19.04.2024
DM-127853-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023570 EasyDental OÜ 19.04.2024
DM-128027-2 Notification No LV 000754 Latvian SES 19.04.2024
DM-128145-2 A. A. jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/521735 väljastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-123655-11 Keskkonnakompleksloa nr KKL/162972 muutmise taotluse esitamise tähtaja pikendamine Eastman Specialties OÜ 19.04.2024
DM-128182-5 Karijärve V uuringuruumi riigivara valitseja volitatud asutuse nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127333-2 Ääsmäe turbatootmisala korrastamistingimustest AS Jiffy Products Estonia 19.04.2024
DM-128182-4 Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Karijärve V uuringruumi uuringuloa taotlusele Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128182-3 Maavara geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-125835-15 Sihtasutuse Pärnu Haigla keskkonnaloa nr L.ÕV/328586 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-126401-20 Planeeritavad uuringupunktid Tõõrakõrve uuringuruumis OÜ Inseneribüroo STEIGER 19.04.2024
DL-000723-5 Nr. LV 000723, State Environmental Service 19.04.2024
DM-128235-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/335051 väljastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128235-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023812 HKP OÜ 19.04.2024
DM-128234-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023741 Saimre Seakasvatuse OÜ 19.04.2024
DM-127300-5 Aktsiaselts PÄRNU VESI keskkonnaloa nr L.VV/329083 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127129-3 Vastus Haridus- ja Noorteamet 19.04.2024
DM-128233-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023810 STAL OÜ 19.04.2024
DM-127150-10 Põltsamaa Vallavalitsuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-126237-24 Aktsiaselts GREEN MARINE keskkonnaloa taotluse lisaandmete kirjale vastamistähtaja korduv pikendamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128232-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023267 Saarte Liinid AS 19.04.2024
DM-126875-14 Estonian Plywood AS keskkonnaloa nr L.ÕV/332454 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-126258-12 Osaühing Surju PM keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 muutmine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-125978-17 OJ õnnetusjuhtumikindlustuse poliis Rauaspets OÜ 19.04.2024
DM-128230-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1023687 RAGN-SELLS AS 19.04.2024
DM-128204-1 OÜ STABILNOST jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/520445 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-126237-23 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023544 GREEN MARINE AS 19.04.2024
DM-128229-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1023686 RAGN-SELLS AS 19.04.2024
DM-128207-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521742 väljastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127709-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521687 väljastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-122270-27 Heidelberg Materials Kunda AS kutse kohtumisele Kalle Kikas 19.04.2024
DM-128026-4 Vastus Keskkonnaametile (joonised ja mahud) Kalle Kroon 19.04.2024
DM-127300-4 Kuigu puhastisse siseneva vee proovivõtupunkt Aktsiaselts PÄRNU VESI 19.04.2024
DM-127148-4 Keskkonnakompleksloa nr KKL/300389 muutmise taotluse esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128019-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-515999/22 muutmine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127961-3 Aktsiaselts Valingu Mõis keskkonnaloa nr L.VV/328099 muutmine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-126835-13 Vastamistähtaja pikenduse taotlus Kivimäe V uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlusele KMG OÜ 19.04.2024
DL-317821-1 OKP 1123911 kohase kohustuse täitmine Mangeni PM OÜ 19.04.2024
DM-128062-4 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128119-4 Decision of Notification FI 240018 Finnish Environment Institute 19.04.2024
DM-127331-6 OÜ KESA-AGRO keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-198067 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127150-9 Arvamus Kamari Hüdro OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329251 muutmise kohta Põltsamaa Vallavalitsus 19.04.2024
DM-127843-10 Soovin infot Tiina Säälik 19.04.2024
DM-127338-7 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LV000744 väljastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128026-3 Vastuseks teie kirjale DM-128026-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine MTÜ Hõrnas 19.04.2024
DM-128062-3 Palve tähtaja pikendamiseks Tõrva vallavalitsus 19.04.2024
DM-126401-19 Nõusoleku andmine geoloogilise uuringu tegemiseks (Tapa linn, Kauba tn 8 // Uus tn 15 // Valve tn 5 // Tapa raudteejaam) Kliimaministeerium 19.04.2024
DM-128131-4 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521727 väljastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-126949-10 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr L.JÄ/333513 muutmine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127409-8 Osaühing PAIKRE keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127936-3 Ohtlike ainete seirest keskkonnaloas nr KL-506903 - vastuskiri Transpordiamet 19.04.2024
DM-127855-4 Meeldetuletus Marico Holding OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128143-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-520435/23 muutmine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-127409-7 Osaühing PAIKRE keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-117332-54 Menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-111757-5 Arvamuse andmine Püve liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta Antsla Vallavalitsus 19.04.2024
DM-128011-2 OÜ Pae Farmer keskkonnaloa nr L.ÕV/325979 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128102-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521697 väljastamine Keskkonnaamet 19.04.2024
DM-128231-1 Meeldetuletus keskkonnaloa deklaratsioonide kohta Tori Sawmill Tori Sawmill OÜ 19.04.2024
DL-22-1 Kiirgustöötajate kiirgusohutuse täiendkoolitus 04.04.2024 Fahle Loomakliinik 11.30-15.30 Evidensia Loomakliinikud OÜ 18.04.2024
DM-128217-1 Vet radiograaf VET Eickemeyer  CDR HP Seerianumber 020525-09-00002 utiliseerimisakt SKM_C257i24041810551, Kuusankoski AS Evidensia Loomakliinikud OÜ 18.04.2024
DM-128216-1 Jäätmearuande . Välisõhu aruande . Veekasutuse aruande. EasyDental OÜ 18.04.2024
DM-127915-7 Kiirgustegevusloa taotluse lisaandmed Piret Tobias 18.04.2024
DM-127258-7 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa menetluse käigus Keskkonnaamet 18.04.2024
DM-128215-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023802 Landmoon OÜ 18.04.2024
DM-127345-5 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 18.04.2024
DM-127421-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023374 Pärnu Laevatehas AS 18.04.2024
DM-126237-22 Vastamistähtaja pikendamise taotlus GREEN MARINE AS 18.04.2024
DM-128019-7 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1023807 Medicum Tervishoiuteenused AS 18.04.2024
DM-109290-36 Keskkonnaloa nr KL-508104 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 18.04.2024
DM-127161-5 AS Emajõe Veevärk keskkonnaloa nr L.VV/332490 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 18.04.2024
DM-127825-4 TREV-2 esindajad korrastamiskomisjonis TREV-2 18.04.2024
DM-128212-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023803 KAEVAX OÜ 18.04.2024
DM-128177-2 Mittetulundusühingu VEERE VESI keskkonnaloa nr L.VV/325996 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 18.04.2024
DM-128177-1 Osaühing REDSTORM kinnitus 18.04.2024 osaühing REDSTORM 18.04.2024
DM-127941-6 Vastus keskkonnaloale nr. L.VV/326946 laekunud ettepanekule Harbet OÜ 18.04.2024
DM-127795-4 Dumperid OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329543 muutmine Keskkonnaamet 18.04.2024
DM-127123-3 Vastus dokumendile Oskar LT AS 18.04.2024
DM-127825-3 Vastuvõtukomisjonis osalejad Saku Vallavalitsus 18.04.2024
DM-127452-5 Keskkonnatasu deklareerimine ScandiWood Eesti OÜ 18.04.2024
DM-128052-4 Sibelco Green Solutions Estonia OÜ keskkonnaloa nr KL-507809 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 18.04.2024
DM-128119-3 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr FI 240018 väljastamine Keskkonnaamet 18.04.2024
1 2 3 4 5 .. 958 Järgmine lk 1/958-st. Kokku 95733 kirjet