Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125364-20 Ettevõtte vastuskiri arvamustele 112023 Selmet Invest OÜ 28.11.2023
DM-126261-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021676 KMG OÜ 28.11.2023
DM-126549-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021660 DUOGRAAF OÜ 28.11.2023
DM-126415-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021584 Marico Metall OÜ 28.11.2023
DM-125352-7 OÜ HANSO MK vastuskiri OÜ HANSO MK 28.11.2023
DM-125352-6 Kukemetsa kruusakarjääri markšeiderimõõdistus Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126485-2 MA_vastus_Huntaugu VIII liivakarjäär_28.11.2023 Maa-amet 28.11.2023
DM-125770-11 Korba MKLT ja Transpordiamet Marina Minerals OÜ 28.11.2023
DM-125758-10 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021727 PORTLIF GRUPP OÜ 28.11.2023
DM-125913-5 Meeldetuletus Osaühing JÕHVI KEK jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125758-9 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021726 PORTLIF GRUPP OÜ 28.11.2023
DM-119595-15 MA_vastus_Rabivere turbatootmisala_28.11.2023 Maa-amet 28.11.2023
DM-123268-16 Kobruvere liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-518715 andmine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126115-7 Vanakubja liivakarjääri keskkonnaloa nr Rapm-044 muutmise taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126115-6 Vanakubja liivakarjääri keskkonnaloa nr Rapm-044 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126115-5 Vanakubja liivakarjääri keskkonnaloa nr Rapm-044 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126547-1 Küsimused Vastemõisa paisu osas Marleen Linder 28.11.2023
DM-126334-5 Kilksama küla Biopuhasti kinnistu täitmisest Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125681-6 Vastuskiri Agricom Tehnika OÜ 28.11.2023
DM-126264-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021723 Marina Minerals OÜ 28.11.2023
DM-126369-4 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126265-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-515999/22 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-124330-25 Reinu lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta seisukoha andmise tähtaja täiendav pikendamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125488-11 Vangu taotlusest Eesti Killustik OÜ 28.11.2023
DM-126104-6 Õnniste kruusakarjääri nõlvatervikute mahud OÜ Inseneribüroo STEIGER 28.11.2023
DM-125960-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/520534 väljastamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126545-1 Netaman Offshore Production OÜ kohustuse tätmisest Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125670-7 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021636 Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 28.11.2023
DM-125736-14 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126332-5 MA vastus_Soodla V uuringuruum_28.11.2023 Maa-amet 28.11.2023
DM-125831-5 EE 1020358 Aplinkos Apsaugos Agentura 28.11.2023
DL-519772-5 Maadevahe Insenerehituse AS 28.11.2023
DM-126544-1 Üldgeoloogilise uurimistöö loa esmataotlus T-YGUL/1021704 Eesti Killustik OÜ 28.11.2023
DM-126336-4 Acknowledgement No LV 000728 Katrin Kaare 28.11.2023
DM-125335-10 Taotlus vastamistähtaja pikendamiseks Eesti Energia AS 28.11.2023
DM-124113-28 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Lääneranna Vallavalitsus 28.11.2023
DL-004156-2 NOTIFICATION/NOTIFICA IT004156. ADDITIONAL CARRIER/INTEGRAZIONE VETTORE Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge 28.11.2023
DM-126543-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021572 Dagöplast AS 28.11.2023
DM-126474-2 MA_vastus_Saikla uuringuruum_28.11.2023 Maa-amet 28.11.2023
DM-125560-17 Saint-Gobain Glass Estonia SE keskkonnaloa nr L.ÕV/325530 muutmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125749-7 KMG OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.LV-162897 muutmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125128-15 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021658 PAIKRE OÜ 28.11.2023
DM-126528-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126526-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126536-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-517417/22 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126501-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-516188/22 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125764-10 CARSTADT OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/330566 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125764-9 CARSTADT OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/330566 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126447-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-509694/20 muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125731-9 Metafee OÜ keskkonnaloa nr KL-520300 andmine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125764-8 CARSTADT OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/330566 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-124330-24 Vastus KKA 13.11.2023 kirjale nr DM-124330-20 AS TREV-2 Grupp 28.11.2023
DM-126154-8 Idakillustik OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326727 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126154-7 Idakillustik OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326727 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126483-2 SPIN TEK AS jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126413-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520638 väljastamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126414-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520637 väljastamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126360-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520600 väljastamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126378-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520652 väljastamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126452-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-123884-2 Aktsiaselts Estonian Cell keskkonnakompleksloa nr 1 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126505-3 Kohaliku omavalitsuse seisukoha küsimine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125700-6 Kaarma dolomiidikarjääri keskkonnaloa (KMIN-042) muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126505-2 Osaühing Suja Ehitus jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126253-6 Viluvere II uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126253-5 Viluvere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126253-4 Viluvere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126362-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520602 väljastamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-126361-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520601 väljastamine Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-124180-12 Vastus Sillamäe tuhaladestussõlme kasutamise kohta Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-121664-26 Ekovir OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/150026 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.11.2023
DM-125702-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021694 Marina Minerals OÜ 27.11.2023
DM-126387-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021650 Riiamäe Hambakliinik OÜ 27.11.2023
DM-126411-5 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021716 MERKO KAEVANDUSED OÜ 27.11.2023
DM-125798-13 I: NOTIFICATION/NOTIFICA IT004156. ADDITIONAL CARRIER/INTEGRAZIONE VETTORE. ITALIAN TERRITORY/TERRITORIO ITALIANO Enki srl 27.11.2023
DM-125560-16 Saint-Gobain Glass Estonia SE keskkonnaloa nr L.ÕV/325530 muutmine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126541-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021692 MERKO KAEVANDUSED OÜ 27.11.2023
DM-126411-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021693 MERKO KAEVANDUSED OÜ 27.11.2023
DM-123840-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-123840-1 OKP nr.1121176 Romes Saard 27.11.2023
DM-125984-7 Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaal keskkonnaloa nr L.VV/326120 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126539-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/520654 väljastamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126539-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1021709 Luha tee Farm OÜ 27.11.2023
DM-126160-2 Seirest Riigi Kinnisvara AS 27.11.2023
DM-126336-3 RE: Notificationa No LV 000728 BAO AS 27.11.2023
DM-125470-2 Vahelaane III kruusakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126001-5 Saloni Büroomööbli AS keskkonnaloa nr KL-520329 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125053-18 Taotlus ekspertarvamuse esitamise tähtaja pikendamiseks Kadarbiku Talu OÜ 27.11.2023
DM-125391-11 Elbu IV turbatootmisala keskkonnakaitseloa taotluse keskkonnamõjuhindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125435-13 Kurgsoo III turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlemise jätkamisest Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126538-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021707 Kirkcong Property OÜ 27.11.2023
DM-124183-22 Vastus Teie kirjale 23.11.2023 nr DM-124183-21 Sokkel Karjäärid OÜ 27.11.2023
DM-125769-9 Tagapere uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125924-6 MA_vastus_Ala-Palo_liivakarjäär_27.11.2023 Maa-amet 27.11.2023
DM-126537-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021652 Verston OÜ 27.11.2023
DM-126534-4 FI 230095 replaced Cover Letter Finnish Environment Institute (Syke) 27.11.2023
DM-125984-6 Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaal keskkonnaloa nr L.VV/326120 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126208-9 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist 2 Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126208-8 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist (vastus) osaühing Lemmikloomateenused 27.11.2023
DM-126208-7 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist Keskkonnaamet 27.11.2023
1 2 3 4 5 .. 881 Järgmine lk 1/881-st. Kokku 88001 kirjet