Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-124947-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018819 Jüri Raisma 28.05.2023
DM-124326-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018935 Bioforce Ebavere OÜ 28.05.2023
DM-124607-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018944 PAL Plast OÜ 28.05.2023
DM-124946-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519453 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2023
DM-124946-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1016767 Piira Talu OÜ 28.05.2023
DM-124945-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519452 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2023
DM-124945-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1018943 Pariismar OÜ 28.05.2023
DM-124944-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519451 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2023
DM-124944-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1018942 Kalmer Visnapuu 28.05.2023
DM-124943-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519346 väljastamine Keskkonnaamet 27.05.2023
DM-124943-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise muutmine T-TV/1018938 Raigrod OÜ 27.05.2023
DM-124942-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/519448 väljastamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124942-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1018936 Magictrans OÜ 26.05.2023
DM-124941-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1018934 Mulgi Vallavalitsus 26.05.2023
DM-124939-1 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1018930 Kolmeks AS 26.05.2023
DM-124938-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1018924 Mulgi Vallavalitsus 26.05.2023
DM-124483-5 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1018932 RAGN-SELLS AS 26.05.2023
DM-124937-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1018927 Nordpont OÜ 26.05.2023
DM-124483-4 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1018928 RAGN-SELLS AS 26.05.2023
DM-123594-15 Vastuskirja esitamise tähtaja pikendamine Emeron Grupp OÜ 26.05.2023
DM-124726-3 AS-i Paide MEK keskkonnaloa nr KL-515966 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-121989-10 AS HKScan Estonia keskkonnakompleksloa nr KKL-507804 muutmise taotlusele lisateabe küsimine ja taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124800-4 Kiirgustegevusloa taotluse kontrollimist Jekaterina Beloussova 26.05.2023
DM-124936-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018425 Marina Minerals OÜ 26.05.2023
DM-124933-1 KT1 röntgentoru vahetus Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 26.05.2023
DM-124519-3 Acknowledgement No FI 230011 Katrin Kaare 26.05.2023
DM-124478-2 OÜ YIT Teed (KMG OÜ) keskkonnaloaga nr L.ÕV/324829 seotud välisõhu pistelise heiteseire tulemuste kohta selgituse esitamisest Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124831-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1018920 TAVT OÜ 26.05.2023
DM-124882-2 Kristjan Mazurtšak jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124431-13 MTÜ Kaansoo jahiseltsi avaldus ja taotlus Kaansoo jahipiirkonna osas Advokaadibüroo Lepmets & Nõges 26.05.2023
DM-124914-3 Osaühing OSK GRUPP keskkonnaloa nr L.ÕV/319308 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124931-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1018917 Saarte Liinid AS 26.05.2023
DM-124471-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018580 Hiiumaa Jäätmejaam OÜ 26.05.2023
DM-122483-17 ARC Repair OÜ poolt esitatud keskkonnaloa taotluse juurde Raili Pall 26.05.2023
DM-124533-7 Lisaandmed Enefit Solutions AS 26.05.2023
DM-100381-42 VKG poolkoksimäe kuumenemiskollete seire kohta Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124715-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018919 Baltic Clean OÜ 26.05.2023
DM-124814-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-506621/19 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-122504-4 Osaühingu Orgita Põld keskkonnakompleksloa nr KKL/321812 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124831-4 Projekt ja joonised TAVT OÜ 26.05.2023
DM-124346-11 Avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124750-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-515834/22 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-120635-13 Arvamuse küsimine Lubja lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-100381-41 VKG poolkoksimäe kuumenemiskollete seire kohta Viru Keemia Grupp OÜ 26.05.2023
DM-124934-1 Transmission of Notification FI 230047 The Finnish Environment Institute (SYKE) 26.05.2023
DM-124825-5 NO 501405 The Lithuanian EPA 26.05.2023
DM-124932-1 Transmission of Notification FI 230046 The Finnish Environment Institute (SYKE) 26.05.2023
DM-124346-9 Arvamuse andmine Audest-Auto OÜ keskkonnaloa taotluse kohta Raasiku Vallavalitsus 26.05.2023
DM-124825-6 NO 501405 UAB Nofir 26.05.2023
DM-122500-15 Metsaküla uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-120635-12 Lubja lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja varasema menetluse lõpetamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124346-10 Arvamuse andmine Audest-Auto OÜ keskkonnaloa taotluse kohta Raasiku Vallavalitsus 26.05.2023
DM-124831-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1018913 TAVT OÜ 26.05.2023
DM-124149-4 Kivisöe ja turba analüüsi tulemused Leca Eesti OÜ 26.05.2023
DM-124929-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018584 Merko Ehitus Eesti AS 26.05.2023
DM-101418-407 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp AS 26.05.2023
DM-124928-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519440 väljastamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124928-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1018914 Mäe Maatalu OÜ 26.05.2023
DM-122270-10 Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement keskkonnakompleksloa nr 18399 muutmise parandustaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124927-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/519439 väljastamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124927-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1018911 Mäe Maatalu OÜ 26.05.2023
DM-124926-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1018912 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 26.05.2023
DM-124831-2 Lisateave küsimine (Käre sild) Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124925-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1018025 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 26.05.2023
DM-124924-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1018755 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 26.05.2023
DM-124923-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1018908 Eesti Keskkonnateenused AS 26.05.2023
DM-124475-8 SW ENERGIA OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326657 muutmise taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124858-3 ASi Utilitas Tallinn keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124507-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-519394/23 andmine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124162-8 Acknowledgement of Notification EE 1017065 The Finnish Environment Institute 26.05.2023
DM-124375-5 Notification FI 230004 Finnish Environment Institute 26.05.2023
DM-124789-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124451-5 Notification FI 230003 Finnish Environment Institute 26.05.2023
DM-123648-9 For Consent to Ship Hazardous Waste According to the Notification Document LT 001520 The Lithuanian Environmental Protection Agency 26.05.2023
DM-124888-4 Seisukoht seoses Grenor Trade OÜ keskkonnaloa lõpetamisega Puuenergia OÜ 26.05.2023
DM-124888-3 Seisukoht seoses keskkonnaloa lõpetamisega (Oraveski pais) Grenor Trade OÜ 26.05.2023
DM-124740-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/519436 väljastamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124855-2 Roland Lemendik jäätmekäitleja registreeringu andmise keeldumisest teavitamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124878-1 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/335255 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124877-1 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/335256 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-117156-19 Metsahake OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124819-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/519432 väljastamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124768-2 Tiigikalda OÜ registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124488-7 Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus registreeringu taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-122390-20 OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa nr KL-511859 muutmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124432-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/519190 väljastamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124705-3 Aktsiaselts Iivakivi keskkonnaloa (nr L.VV/328635) muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 26.05.2023
DM-124922-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1018909 Eesti Keskkonnateenused AS 25.05.2023
DM-124922-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1018907 Eesti Keskkonnateenused AS 25.05.2023
DM-124921-1 kiirgustegevusluba Viru Haigla AS 25.05.2023
DM-124920-1 röntgenaparaadi heakskiidukatsed + tunnistus DENTADIOS OÜ 25.05.2023
DM-124612-10 MA_vastus_Kamali II liivakarjäär_25.05.2023 Maa-amet 25.05.2023
DM-124919-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018874 Heti Agri OÜ 25.05.2023
DM-120635-11 MA_vastus_AK_Lubja lubjakivikarjäär_25.05.2023 Maa-amet 25.05.2023
DM-124715-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018904 Baltic Clean OÜ 25.05.2023
DM-124918-1 Tammemäe II ja Tammemäe II liivakarjääri korrastamisprojekt TREV-2 Grupp AS 25.05.2023
DM-122327-9 Vastus Keskkonnaameti kirjale DM-122327-8 Talteri liivakarjääri korrastustingimused KMG OÜ 25.05.2023
DM-124782-5 Kaavere uuringruumi riigivara valitseja volitatud asutuse nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 25.05.2023
DM-122388-22 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018896 HALJAVA OÜ 25.05.2023
DM-124782-4 Kaavere uuringruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 25.05.2023
1 2 3 4 5 .. 790 Järgmine lk 1/790-st. Kokku 78935 kirjet