Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128124-7 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024238 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128124-6 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024237 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128125-6 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024236 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128293-5 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024235 Balti Liiv OÜ 20.05.2024
DM-128481-2 6705_MA_vastus_Kurista_III_uuringuruum_20.05.2024 Maa-amet 20.05.2024
DM-128537-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022993 RAGN-SELLS AS 20.05.2024
DM-123189-19 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128448-2 MA vastus_Suurepsi VI uuringuruum_20.05.2024 Maa-amet 20.05.2024
DM-128536-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024137 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 20.05.2024
DM-128532-1 Atesteerimata veeproovivõtja kasutamisest Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-125227-12 AS Utilitas Tallinn keskkonnakompleksloa nr KKL-506902 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-115314-29 Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalik arutelu Kliimaministeerium 20.05.2024
DM-127109-3 Vastus kirjale 06.05.2024 nr DM-127109-2 AS Kovek 20.05.2024
DM-115314-28 Linnamäe arutelu Martin Kesler 20.05.2024
DM-128535-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024233 Tallinna Vangla 20.05.2024
DM-123189-18 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128439-2 MA_vastus_Raudoja_III_uuringuruum_20.05.2024 Maa-amet 20.05.2024
DM-128048-7 Acknowledgement of Notification EE 1023219 Finnish Environment Institute 20.05.2024
DM-128534-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020499 TALLINNA VESI AS 20.05.2024
DM-127476-1 OKP nr 1129465 Marit Vihlver 20.05.2024
DM-128243-4 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128367-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-501095/18 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-126872-19 Arvamus Enefit280-2 seadme keskkonnakompleksloa nr KL-521346 andmise korralduse eelnõu ning keskkonnakompleksloa nr KL-521346 eelnõu kohta Eesti Energia AS 20.05.2024
DM-128326-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-124996-34 Kasaritsa liivakarjääri paikvaatluse protokoll Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128263-5 Meeldetuletus osaühing OSBEK jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks ja Pärnu Linnavalitsuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127885-8 Lisateave Laiavangu V taotluse kohta SKP Invest OÜ 20.05.2024
DM-127168-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024114 Danspin AS 20.05.2024
DM-128299-2 Korduv märgukiri veesaastetasu deklaratsiooni parandamiseks ja küsimused reovee vooluhulga arvestuse kohta Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128098-5 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine (Punasoo turbatootmisala) Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127522-7 Vastamistähtaja täiendava pikendamisega nõustumine (Soonuka turbatootmisala) Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128098-4 Parandustaotluse esitamise tähtaja pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 20.05.2024
DM-127522-6 Parandustaotluse esitamise tähtaja korduv pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 20.05.2024
DM-126474-16 Saikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520779 andmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-101250-16 Teade põlengust Ülar Nuggis 20.05.2024
DM-128250-4 Meeldetuletus OÜ Otepää Ehitusgrupp jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128527-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024215 Marina Minerals OÜ 20.05.2024
DM-121546-44 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024213 Marina Minerals OÜ 20.05.2024
DM-126475-17 Pelisoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520774 andmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-126130-12 Leinasoo turbamaardla põhjaosa keskkonnaloa nr VILM-028 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127299-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024227 Ronyx abi OÜ 20.05.2024
DM-126130-11 Vastamistähtaja pikendamine AS Tootsi Turvas 20.05.2024
DM-128525-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023592 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS 20.05.2024
DM-128444-4 FW Pärnu kolmanda silla registreeringu muutmise eelnõu ning keskkonnamõju algatamata jätmise otsuse eelnõu Pärnu Linnavalitsus 20.05.2024
DM-128323-2 Osaühing EL.VÕRK keskkonnaloa nr L.VV/327031 muutmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128197-7 METRUNA OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/332294 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128335-3 Aktsiaseltsi Narva Vesi keskkonnaloa nr KL-512749 muutmistaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128147-5 Uida talu keskkonnaloa nr L.VV/328718 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128026-9 Lisateave Kalle Kroon 20.05.2024
DM-128522-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024226 Erik Roop 20.05.2024
DM-127124-6 Vastus dokumendile PÄRNU VESI AS 20.05.2024
DM-128521-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024211 VESI KOLM MTÜ 20.05.2024
DM-127939-4 Mooste Paintball OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128520-1 Taotlus keskkonnaloa nr L.VV/326810 ümbervormistamiseks Claus Georg Ojakivi 20.05.2024
DM-101250-15 Teade põlengust Ülar Nuggis 20.05.2024
DM-128197-6 METRUNA OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/332294 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127831-10 Keskkonnaameti vastuskiri Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128518-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023608 Energiasalv Pakri OÜ 20.05.2024
DM-127831-9 Ettevõtte vastus KeA kirjale TREV-2 Grupp AS 20.05.2024
DM-127683-7 Vastuskiri keskkonnaloa nr L.ÕV/320226 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise osas BIOLAN Baltic OÜ 20.05.2024
DM-128524-1 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava esitamine NPM Silmet OÜ 20.05.2024
DM-127396-15 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128517-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024220 Andres Juur 20.05.2024
DM-128288-3 Väike-Ahli liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-125171-10 Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127772-10 Seisukoht seonduvalt Marina Minerals OÜ esitatud Kadaka uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusega Jõelähtme Vallavolikogu 20.05.2024
DM-127930-7 Seisukoht HHLA TK Estonia AS vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotlusele Jõelähtme Vallavolikogu 20.05.2024
DM-127773-10 Seisukoht seonduvalt Marina Minerals OÜ esitatud Kulli II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusega Jõelähtme Vallavolikogu 20.05.2024
DM-127736-12 Arvamuse andmine Poolvahe VIII uuringruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Anija Vallavolikogu 20.05.2024
DL-004606-8 Amendment No 2 of the notification No IT 004606 State Environmental Service of Latvia 20.05.2024
DM-115314-27 Jõelähtme valla seisukoht puutuvalt Woolubarik OÜ-le veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõuga Jõelähtme Vallavalitsus 20.05.2024
DM-126193-31 Raba-Jaani turbatootmisala keskkonnaloa täiendatud taotluse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DL-004606-7 IT 004606 Acceptance of addtitional carrier Environmental protection agency of Lithuania 20.05.2024
DM-127413-14 Osaühing "Svenai" keskkonnaloa nr L.JÄ/332894 muutmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DL-004606-5 IT004606 Finnish Environment Institute (Syke) 20.05.2024
DM-128263-4 Vastuskiri jäätmevaldkonna registreeringu taotlusele jäätmete taaskasutamiseks Tõnise kinnistul Pärnu Linnavalitsus 20.05.2024
DL-004606-9 IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 -Richiesta integrazione vettore - Carrier integration request Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge 20.05.2024
DL-004606-16 Amendment No 1 of the notification No IT 004606 The Portuguese Environment Agency 20.05.2024
DL-004606-6 IT 004606 Notifier requesting adding a new EAK (MST Id nr.: 10120054) The Danish Environmental Protection Agency 20.05.2024
DM-125278-16 Arvamus Voola II liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõu kohta Põllumajandus- ja Toiduamet 20.05.2024
DL-004606-15 IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 -Richiesta integrazione vettore - Carrier integration request European Waste Solucione 20.05.2024
DL-004606-14 IT004606 INTEGRAZIONE / INTEGRATION ART. 17 REG. CE 1013/2006 European Waste Solucione 20.05.2024
DM-128152-4 Hiiumaa Jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse kooskõlastamine Hiiumaa Vallavalitsus 20.05.2024
DL-004606-13 VS: IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 -Richiesta integrazione vettore - Carrier integration request Finnish Environment Institute (Syke) 20.05.2024
DL-004606-12 Amendment No 1 of the notification No IT 004606 State Environmental Service 20.05.2024
DM-128345-2 Arvamuse andmine Tolmet OÜ keskkonnakaitseloa taotluse kohta Tallinna Strateegiakeskus 20.05.2024
DM-128475-1 Märgukiri veesaastetasu deklaratsiooni parandamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-126534-10 Adding carrier to the notifications FI 230077 and FI 230095 German Environment Agency 20.05.2024
DL-004606-11 IT 004606 Acceptance of addtitional carrier The Danish Environmental Protection Agency 20.05.2024
DL-004606-10 Updated carrier list IT004606 PA Service Srl 20.05.2024
DM-126534-9 Request to add additional carrier to the notifications MEK-Trans Oy Ab 20.05.2024
DM-124996-33 Lisaandmete küsimine Kasaritsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128516-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521924 väljastamine Keskkonnaamet 19.05.2024
DM-128516-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024221 Säästla-Ülejõe talu 19.05.2024
DM-128510-1 Korduv meeldetuletus Kitman Thulema AS keskkonnaloa nr L.ÕV/326514 muutmise taotluse esitamiseks Keskkonnaamet 19.05.2024
DM-128373-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024170 Hea Lahendus OÜ 18.05.2024
DM-127916-7 Vastus dokumendile Injoy OÜ 17.05.2024
DM-128144-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024095 Nordpont OÜ 17.05.2024
DM-128515-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023715 Kinnisvara Grupp OÜ 17.05.2024
DM-127988-6 OSAÜHING SEKTOPLAST keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 17.05.2024
1 2 3 4 5 .. 972 Järgmine lk 1/972-st. Kokku 97179 kirjet