Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128641-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024358 Nordpont OÜ 29.05.2024
DM-128640-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024357 Nordpont OÜ 29.05.2024
DM-124588-27 Kikivere liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/328095 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128236-6 Arvamuse esitamine AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa taotluse kohta Rae Vallavalitsus 29.05.2024
DM-128639-1 Teavitus Keskkonnaametile Nord Terminals AS keskkonnaloa nr KKL/321724 tabeli A7 eritingimuse nr 6 kohase nõude täitmise viibimise kohta Nord Terminals AS 28.05.2024
DM-128638-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521993 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128638-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024355 Kristi-Liis Koppel 28.05.2024
DM-128296-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024267 MeerhofDC OÜ 28.05.2024
DM-128636-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023060 Eesti Keskkonnateenused AS 28.05.2024
DM-128319-1 Vee erikasutusõiguse tasu parandusdeklaratsiooni tagastusnõude kontroll Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128635-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023061 Eesti Keskkonnateenused AS 28.05.2024
DM-128634-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024335 Eolane Tallinn AS 28.05.2024
DM-128539-4 Kiirgustegevusloa taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125287-21 Kaiste I kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/300891 muutmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128000-3 Acknowledgement No FI 240011 Katrin Kaare 28.05.2024
DM-128316-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024351 Ekogaisma Eesti OÜ 28.05.2024
DM-128315-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024350 Ekogaisma Eesti OÜ 28.05.2024
DM-128633-1 Enampakkumise alghinna vajaduse ja alghinna suuruse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128577-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128508-2 MA_vastus_Otisaare lubjakivikarjäär_28.05.2024 Maa-amet 28.05.2024
DM-101418-495 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest VKG Oil AS 28.05.2024
DM-127999-5 Acknowledgement No FI 240010 Katrin Kaare 28.05.2024
DM-125970-16 Warmeston OÜ keskkonnaloa taotluse esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-126568-10 Keskkonnaloa nr KL-520858 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125970-15 Sauga tehase keskkonnaloa lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Warmeston OÜ 28.05.2024
DM-115314-37 Osalemine arutelul (Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu) Kultuuriministeerium 28.05.2024
DM-127999-4 No 240010 Kuusakoski AS 28.05.2024
DM-127999-3 No 240010 Kuusakoski Oy 28.05.2024
DM-128318-4 maksekorraldus AS VMT Betoon 28.05.2024
DM-128596-2 Elke Tallinn AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128466-5 Harku IX uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127303-2 Nordkalk AS keskkonnakompleksloa nr 20971 nõuete läbivaatamine korralise kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128411-6 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520687 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128466-4 Harku IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128631-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521986 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128631-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024343 Türi Haldus 28.05.2024
DM-128630-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024051 Warmeston OÜ 28.05.2024
DM-128466-3 Harku IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128590-3 Vahtrepa Väikepaadisadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125172-29 Maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-521405 andmine Partsi kruusamaardla Partsi IX kruusakarjääri mäeeraldisele Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128237-4 Täiendavate andmete esitamine seoses keskkonnaloa menetlusega AB recycling OÜ 28.05.2024
DM-128237-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024347 AB recycling OÜ 28.05.2024
DM-128632-1 Uuringuruumi korrastamisest (üldgeoloogilise uurimistöö luba nr 333711 Virumaa graptoliitargilliidi geokeemilise uuringu uuringuruumid) Eesti Geoloogiateenistus 28.05.2024
DM-128629-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024346 Epler Lorenz AS 28.05.2024
DM-128628-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023966 Epler Lorenz AS 28.05.2024
DM-124631-15 Vastuskiri kirjale DM-124631-13 Pitsalu liivakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu KMG OÜ 28.05.2024
DM-128445-3 Leping BAO ohtlikud jäätmed OÜ 28.05.2024
DM-128627-1 Teavitus uue PVT järelduse avalikustamisest ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128626-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024338 Tariston AS 28.05.2024
DM-128625-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024087 Kõrgessaare Sadam MTÜ 28.05.2024
DM-128371-5 Meeldetuletus kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125700-24 Kaarma dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusest Limestone factories of Estonia OÜ 28.05.2024
DM-115648-40 Selgitustaotlus ja menetlusse kaasamine Miti II kruusakarjääri loamenetluse osas Helikar Alep 28.05.2024
DM-128621-2 Trasmissione notifica IT005235 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 28.05.2024
DM-128082-5 Maardu Linnavalitsuse vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125896-8 Riigilõivust Tõrenurme liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/333887 muutmise taotluse menetluses Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128609-1 Meliva AS, Sadama kliiniku kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamise lisadokumendid Meliva AS 28.05.2024
DM-128624-1 Teavitus uue PVT järelduse avalikustamisest ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128165-6 Perdi - Jaani talu keskkonnaloa nr KL-521863 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128192-5 Enefit Power AS Enefit õlitööstuse keskkonnakompleksloa nr KKL/176540 muutmise eelnõudele vastamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127993-7 Keskkonnaloa KL-517393 muutmise otsuse ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125962-3 Partsi VI kruusakarjääri korrastamise projekt Tariston AS 28.05.2024
DM-128396-5 Pikknurme keskkonnaloa muutmine Muinsuskaitseamet 28.05.2024
DM-128601-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127163-14 Arvamuse andmine Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa taotlusele (Papissaare ja Vikati sadamate vaheline laevatee) Saaremaa Vallavalitsus 28.05.2024
DM-127712-3 Helme reoveepuhasti toimimise eksperthinnangu koostamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127476-2 Keskkonnakompleksloa nr 300533 nõuete läbivaatamine ja muutmata jätmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125700-23 Kaarma dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusest Limestone Factories of Estonia OÜ 28.05.2024
DM-128069-8 Tuuraste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127821-8 OÜ Renteks keskkonnaloa nr KL-521618 andmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128320-2 Keskkonnaloa nr L.VV/328097 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127345-7 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127781-7 Kaopalu IV liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127676-8 Keskkonnaloa nr KL-521426 andmise korraldus Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128327-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-513203/21 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127323-9 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521657 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127610-7 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta (Nurme V turbatootmisala) Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127848-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-521811/24 andmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127163-15 Aktsiaselts Saarte Liinid Papissaare ja Vikati sadamate vahelise laevatee keskkonnaloa nr KL-521913 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DL-521947-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusest (Preedi) MTÜ Hõrnas 28.05.2024
DL-521947-1 Preedi jõe koelmu registreering Kalle Kroon 28.05.2024
DM-127531-7 Aktsiaselts M.V.WOOL keskkonnaloa nr KL-521857 andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128623-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024339 Raimo Kaldi Matu talu 27.05.2024
DM-128622-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024340 Rahingu sadam OÜ 27.05.2024
DM-125758-19 Osaühing PORTLIF GRUPP keskkonnakompleksloa nr KKL/320411 muutmise taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128580-2 Notification No EE1024080 Katrin Kaare 27.05.2024
DM-128621-1 Trasmissione notifica IT005233 Enki srl 27.05.2024
DM-128620-1 Meliva AS, Sadama kliiniku kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamise lisadokumendid Meliva AS 27.05.2024
DM-128192-4 Keskkonnakompleksloa nr KKL/176540 muutmise eelnõude kohta arvamuse avaldamise tähtja pikendamise taotlus Enefit Power AS 27.05.2024
DM-128539-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024304 Tallinna Vangla 27.05.2024
DM-119824-174 Teavitus tootmisrežiimi muutmisest (GGS) KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 27.05.2024
DM-119824-173 Teavitus tootmisrežiimi muutmisest (GGS) KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 27.05.2024
DM-127841-8 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku otsuse ja menetlusosalise küsimue edastamine arvamuse avaldamiseks (Orava V lubjakivikarjäär) Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-127825-7 Tammemäe II ja III markšeiderimõõdistamise aruanded OÜ Inseneribüroo STEIGER 27.05.2024
DM-128619-1 Kiirgustegevusloa muutmise vajadusest Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128094-7 Uuringuruumi teenindusalade osalisel kattumisel kompromisslahenduste küsimine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-126917-18 Vastus dokumendile Koppermar OÜ 27.05.2024
DM-128013-4 Fertil OÜ keskkonnakaitseloa esmataotluse parandatud versiooni puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128477-4 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128357-5 Rail Baltic Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööde keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 27.05.2024
1 2 3 4 5 .. 977 Järgmine lk 1/977-st. Kokku 97626 kirjet